Prevencia a riešenie konfliktov

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

9:00 - 17:00

Cieľ tréningu: 

Naučiť účastníkov tréningu, ako konflikt identifikovať a vyriešiť ho efektívne, rýchlo a v prospech jednotlivcov i celej organizácie.

Účastníci tréningu sa tu naučia rozvíjať práve tie zručnosti, ktoré im umožnia predchádzať polarizácii a narušeniu medziľudských vzťahov na pracovisku i kdekoľvek inde.

Cieľová skupina: 

majitelia firiem
Podnikatelia
Reprezentanti
Obchodníci
Konzultanti
Personalisti
Všetci, ktorí sa chcú naučiť, ako riešiť konflikty, aby boli obe strany spokojné
Právnici, advokáti, politici, verejní činitelia
Manažéri, vedúci pracovníci, tímlídri, projektoví manažéri
Zamestnanci

Obsahové zameranie: 

Typy konfliktov

Charakter konfliktov

Ako predchádzať konfliktom

Konflikt verzus rivalita

Identifikácia afa samca v skupine a komunikácia s ním

Identifikácia problémovej situácie – kameň úspechu

Analýza problémovej situácie – príčiny konfliktov

Pozitívne výsledky konfliktov, negatívne výsledky konfliktov

Spôsoby a techniky riešenia konfliktov

Výhody prístupu výhra - výhra

Komunikácia ako prostriedok riešenia problému

Hľadanie alternatív riešenia problému – zber a analýza faktov

Asertívne pristupovanie k identifikovaniu a riešeniu problémov

Ako zvládnuť emócie pri riešení problémov

Stresmanažment při riešení problémov

Sledovanie a podpora riešenia problému

Riešenie modelových situácií, videoreflexia

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania