Personálny controlling

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Chceli by ste ovládať východiská personálneho controllingu a stanoviť merateľné ukazovatele nosných personálnych procesov? Nie ste si istí, aké nástroje personálneho controllingu možno použiť? Prídite na náš interaktívny seminár!

Cieľová skupina:
manažér a špecialista HR
personalista vedúci manažér na rôznych pozíciách ktorý potrebuje pre svoje efektívne riadenie ľudí informácie z danej oblasti

Obsahové zameranie: 

  1. Obsah pojmu personálny  controlling; 
     - chápanie personálneho controllingu vo väzbe na konkrétne špecifiká firmy
  2. Východiská personálneho controllingu
  3. Vplyv personálneho controllingu na posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov, na posilnenie postavenia HR útvaru v rámci riadenia firmy
  4. Nástroje personálneho controllingu vo väzbe na systém riadenia ľudských zdrojov
  5. Merateľné ukazovatele nosných personálnych procesov, ako ich nastaviť a vyhodnocovať
  6. Riešenie praktických problémov týkajúcich sa personálneho controllingu, diskusia, výmena skúseností

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania