Neutíchajúci prílev zákazníkov

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

9:00 - 18:00

Cieľ tréningu: 

Naučiť účastníka seminára znalosti, pomocou ktorých bude schopný riadiť proces marketingu vo firme a dosahovať ním výsledky, ktoré prinesú zisk.

V čom je seminár jedinečný

Náš seminár je prvým seminárom na Slovensku, ktorý sa zameriava na vybudovanie POSTOJA, na rozdiel od iných seminárov, ktoré majú za cieľ zlepšovať ZRUČNOSTI. Najnovšie výskumy ukázali, že práve postoj je rozhodujúcou veličinou pri ktorejkoľvek pracovnej činnosti. Čo bude mať firma zo zamestnanca, ktorý je síce výborný odborník, ale nie je motivovaný,  jeho práca je považovaná za druhoradú alebo nemá kompetencie?  Pokiaľ nie je nastavený správny postoj, nastupuje “slepota” a pracovník nie je schopný pozorovať veci, ktoré nie sú v poriadku, tvorivosť dramaticky klesá, rovnako klesá schopnosť riadiť a dosahovať ciele. Motivácia je minimálna a po určitej dobe nastupuje “vyhorenie” a odchod.
Na našom seminári objavíte tajomstvo dlhodobej motivácie, samostatného stanovovania cieľov a ich dosahovania s istotou.

Otázky na ktoré dostanete odpovede:

  • Čo ovplyvňuje záujem zákazníkov?
  • Čo musíte nevyhnutne urobiť, aby sa o vás zákazníci zaujímali?
  • Ako získavať zákazníkov efektívne a s malým rozpočtom?
  • Ako neplatiť za reklamu priveľa?

Náš seminár útočí a efektívne odstraňuje hlavné bariéry, ktoré bránia vo firme mať neustále nových a nových zákazníkov.

majitelia firiem
Riaditelia spoločností
Vedúci oddelenia marketingu
Vedúci oddelenia komunikácie
Pracovníci oddelenia marketingu
Reklamní pracovníci

Obsahové zameranie: 

Nie je dôležité, či ste z veľkej, strednej alebo malej firmy. Seminár poskytuje informácie, ktoré sú základom ďalšieho rozvoja. Seminár vedie k úplnému pojmovému pochopeniu problematiky. Je postavený na revolučných vzdelávacích technikách, ktoré zabezpečujú, dlhodobé pamäťové stopy. Absolvent je po seminári schopný s poznatkami pracovať a prakticky riesiť problémy spojené so získavaním zakazníkov.

Čo sa na seminári dozviete:

Základné zákony a princípy marketingu, bez ktorých marketing nebude plniť svoju funkciu – privádzať nových zákazníkov. Marketing totiž nie je postavený na efektných tipoch a trikoch, ktoré ohúria obecenstvo, a na ktoré po chvíli zabudnú. Pomocou týchto základov sa dostanete do hláv zákazníkov tak hlboko, že už na vás nikdy nezabudnú.

Bonus

Nakoľko naším cieľom je praktické zlepšenie stavu firiem, kde absolventi seminára pôsobia, ponúkame bezplatnú konzultáciu prostredníctvom Skype. Táto konzultácia je v dĺžke 60 minút a može byť rozdelená až na štyri 15 minútové časti. Štandardná hodnota takejto konzultácie je 150 Eur a môžete si ju vyčerpať v priebehu 60 dní po skončení seminára.

 

 

Lektorom kurzu je Juraj Šembera.
Prihláška TU.

Cena bez DPH: 

300.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania