Návyky efektívneho manažéra

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

 • Získanie nadhľadu nad svojou aktuálnou životnou situáciou.
 • Naformulovanie cieľov pre svoj vlastný rozvoj.
 • Zhodnotenie vlastných aktuálnych zdrojov a možností a ako ich môžete ďalej rozvíjať.
 • Vytvoriť si vlastnú schému rastu a zmeny.
 • Naučiť sa vybraným technikám self coachingu.
 • Naučíte sa techniky pre podporu efektívnych návykov.
 • Osvojíte si techniky vedúce k pozitívnym postojom.
 • Osvojíte si techniky pre zvýšenie efektivity vlastného správania vedúceho k úspechu.
Cieľová skupina
Pre všetkých ktorí chcú ísť vpred.

Obsahové zameranie: 

 • Kde sa berú návyky.
 • 5+1 zmysel
 • Stres je fajn.
 • Efektívny v prítomnosti - Efektívny v budúcnosti.
 • Áno - Nie?     Life balance
 • Ciele - Spôsob myslenia
 • Zmeny robíš v prítomnosti - TU a TERAZ
 • Veci majú zymsel, ktorý im dáš.
 • Rozpracovanie vnímania self.
 •  Efektívny hneď teraz.
 • Plánuj po novom.

 

Lektorom kurzu je Radovan Mrlák.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania