Motivácia a vedenie zamestnancov

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

9:00 - 17:00

Cieľ tréningu: 

Získate bohaté vedomosti a zručnostii z oblasti motivovania a vedenia ľudí a ich nasmerovania k požadovanému ci­eľu

Spoznáte svoje silné stránky a rozvojové možnosti v oblasti motivácie a vedenia zamestnancov

Naučíte sa orientovať v zložitej problematike pracovnej motivácie a jej možnostiach využitia na pracovisku

Ukážeme Vám, že vedieť správne motivovať sa dá

Všetci, ktorí majú ambície pôsobiť v manažérskych pozíciách
Manažéri, riaditelia, tímlídri na rôznych úrovniach riadenia
Konatelia, majitelia firiem, podnikatelia
Projektoví manažéri, konzultanti

Obsahové zameranie: 

Riadiaci štýl ako významný motivátor.

Manažérske štýly – autodiagnostika preferovaného štýlu.

Situačné vodcovstvo, rôznorodé prístupy k vedeniu ľudí (prikazovanie, presviedčanie, spolupráca, participácia)- výhody a nevýhody.

Odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov.

Motivačné faktory (pozitívne, negatívne), motívy, potreby, cyklus motivácie.

Vzťah medzi motiváciou a odmenou.

Hmotné a nehmotné formy odmeňovania a oceňovania

Stres a frustrácia, motivačná štúdia (prečo sú ľudia demotivovaní.)

Ako získať pracovníkov pre splnenie úloh, vyvolanie aktivity a jej nasmerovanie k požadovanému cieľu a získanie spätnej väzby.

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania