Manažérske dilemy a ich riešenie

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Vysporiadajte sa s náročnými situáciami vedenia ľudí.

Porozumejte správaniu pracovníkov

Naučte sa správne vyhodnotiť náročnú pracovnú situáciu

Zameriavajte sa na želané výstupy práce

Získavajte angažovanosť pracovníkov

Naformulujte si ciele pre vlastný rozvoj

Cieľová skupina: 

majitelia firiem
Odborníci a špecialisti
Manažéri a riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia

Obsahové zameranie: 

Vedenie ľudí je niekedy ťažké – čím to je.

Medzi mlynskými kameňmi – ako zladiť požiadavky vedenia a potreby pracovníkov.

Náročné požiadavky na výkon a spokojnosť pracovníkov – vylučujú sa?

Kontrolovať a dôverovať.

Hodnotiť a neodradiť pracovníkov.

Kritizovať a nedemotivovať.

Odmeňovať pri obmedzených finančných zdrojoch.

Presvedčiť bez nátlaku.

Robiť nepopulárne rozhodnutia a nestratiť motiváciu pracovníkov.

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania