Manažér ako líder

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Spoznať vplyv firemnej kultúry na efektívnosť jednotlivcov a tímov.

Spoznať svoju zodpovednosť a možnosti ovplyvňovania firemnej kultúry.

Efektívnejšie viesť ľudí, vytyčovať ciele, motivovať, podporovať a kontrolovať.

Osvojiť si manažment času a delegovanie.

Cieľová skupina: 

Manažéri na všetkých úrovniach riadenia

Obsahové zameranie: 

Firemná kultúra a efektívnosť

Efektívne vedenie ľudí a starostlivosť o ich rozvoj

Situačné vedenie ľudí

Koučovanie

Zvyšovanie efektívnosti jednotlivcov a tímov

Motivácia, hodnotenie a rozvoj pracovného výkonu

Budovanie, rozvoj a vedenie pracovného tímu

Cena bez DPH: 

329.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania