Manažér ako kouč

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Oboznámiť sa s technikou koučovania ako manažérskej stratégie rozvoja vo svojej praxi, a tak aj rozvinúť praktické zručnosti koučovania ako kľúčovej stratégie podpory a stimulácie výkonu a vzťahov

Cieľová skupina: 

manažéri
Riadiaci pracovník
Projektoví manažéri
Konzultanti

Obsahové zameranie: 

Rola kouča a základné zručnosti pri koučovaní

Hlavné princípy a výhody koučovania (význam koučovania a bariéry v uplatňovaní)

Ako koučovaním prebudiť potenciál tímu

Koučovací rozhovor (nadviazanie vzťahu, kladenie silných otázok,

Stanovenie individuálneho plánu a cieľov) a základné koučovacie modely

Uplatnenie rôznych štýlov koučovania podľa adresáta a situácie

Práca s prioritami a plánmi

Stanovovanie rozvojových cieľov pre svojich ľudí a spolu s nimi, ale aj pre seba

Ako poznať a vedieť uplatniť základné princípy efektívnej spätnej väzby

Správne hodnotenie a motivovanie zamestnancov

Etika v koučovaní

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania