Logistika výroby-plánovanie a riadenie

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Získate prehľad o štandardných i špecifických plánovacích postupoch, systémoch pokročilého plánovania (APS) a heuristikách pre rozvrhovanie výroby. Naučíte se voliť pre jednotlivé plánovacie úrovne vhodné metódy a nástroje. 
Zistíte ako presne porozumieť mechanizmu MRP (podmienky, výhody a nevýhody), naučíte sa správne využívať funkciu MPS (Master Production Schedule), budete ovládať aplikáciu TOC (teórii úzkych miest) pre plánovanie a riadenie výroby a zistíte ako aplikovať CCPM (Critical Chain project Management) pre plánovanie projektov.

Cieľová skupina:
manažér logisitky
vyšší podnikový manažér
vedúci nákupu - výroby - predaja

Obsahové zameranie: 

1. Úvod do logistiky výroby 
2. Štruktúra systému plánovania a riadenia výroby

  • Výrobný program
  • Hlavný výrobný plán
  • Lhůtové plánovanie a kapacitné bilancie
  • Rozvrhovanie výroby

3. Problematika rozpracovanej výroby 
4. Prístupy k plánovanie a riadenie výroby 
5. APS - systémy pokročilého plánovania 
6. Plánovanie projektov pomocou kritického reťazca

Cena bez DPH: 

370.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania