Kreativita a riadenie inovácií

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Účastníci tréningu získajú náhľad do psychológie tvorivosti

Naučia sa spôsoby, metódy a techniky, ako pristupovať k problémom tvorivo, budú vedieť využívať poučenia z riešenia problémov v praktickom živote

Po absolvovaní tréningu vnesú do svojej ďalšej práce (a osobného života) profesionálne inovácie, kreativitu a svieže nápady

Všetci, ktorí majú záujem dozvedieť sa, ako využívať kreativitu na zefektívnenie pracovných výsledkov
Majitelia firiem, podnikatelia
Obchodníci, obchodní manažéri, obchodní zástupcovia
Pracovníci marketingových oddelení, reklamných a kreatívnych štúdií
Manažéri na všetkých úrovniach riadenia

Obsahové zameranie: 

Definícia pojmu kreativita,

Význam kreativity v živote človeka

Prístupy k rozvíjaniu tvorivosti

Význam tvorivosti pre produktívny život človeka

Využitie tvorivosti v profesijnom i osobnom živote

Etapy tvorivého procesu: vymedzenie komponentov tvorivosti, východiskové axiómy tvorivosti, identifikácia fáz tvorivého procesu

Tvorivá osobnosť a tvorivá atmosféra: charakteristiky tvorivej osobnosti, charakteristiky tvorivej atmosféry

Bariéry tvorivosti a ich eliminácia

Prostriedky optimalizácie tvorivosti

Aktivity na rozvoj jednoduchej tvorivosti: metódy rozvíjania individuálnej a skupinovej tvorivosti

Vymedzenie a definícia pojmu inovácia

Význam inovácie v profesijnom i osobnom živote

Prístupy k rozvíjaniu inovácie

Praktické cvičenia, modelové situácie z prxaxe, najlepšie prípady z praxe, brainstorming, voľná diskusia

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania