Komunikácia so zákazníkom

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Spoznať a osvojiť si efektívnu komunikáciu so zákazníkom

Osvojiť si spôsoby prevencie a riešenia konfliktov

Naučiť sa a precvičiť si štandardy zákaznícky orientovanej komunikácie

Predavači v maloobchode
Vedúci predajní

Obsahové zameranie: 

Zákaznícky orientovaná komunikácia a správanie.

Asertívna komunikácia.

Prevencia a riešenie konfliktov.

Typológia zákazníkov.

Štandardy retailového predaja.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania