Interný HR marketing

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Chcete byť atraktívnym zamestnávateľom, ale zároveň firmou s vysokým výkonom zamestnancov? Potom je dôležité zaoberať sa nielen externým personálnym marketingom, ale venovať sa veľmi intenzívne aj internému. Ak chcete získaťinšpirácie, ako túto veľmi významnú oblasť riadenia ľudských zdrojov rozvíjať, ponúkame vám praxou overené inšpirácie.
Absolvovaním tohto workshopu získate vymedzenie a východiská interného HR marketingu, inšpirácie pre posilnenie významu ľudských zdrojov a aby bola značka firmy považovaná za dobrého zamestnávateľa (Employer Branding) hlavne v internom prostredí, aké nástroje použiť.
 
Je určený pre:
 • manažérov
 • personálnych manažérov
 • špecialistov

Obsahové zameranie: 

 1. Vymedzenie interného HR marketingu a jeho možných cieľov
 2. Väzby externého a interného personálneho marketingu, v čom sa navzájom prelínajú, dopĺňajú
 3. Ako budovať „značku dobrého zamestnávateľa“ (Employer Branding) v internom prostredí
 4. Aké východiská určujú nastavenie a využitie nástrojov interného HR marketingu
 5. Interný HR marketing a firemná kultúra
 6. Rozvoj komunikácie so zamestnancami ako súčasť interného HR marketingu
 7. Audit "interných zákazníckych vzťahov" personálneho útvaru, analýza požiadaviek interných zákazníkov
 8. Ako prostredníctvom interného personálneho marketingu posilniť strategický význam riadenia ľudských zdrojov vo firme a zvýšiť prestíž útvaru ľudských zdrojov (ako byť viac orientovaný na problémy organizácie, ako propagovať služby personálneho útvaru, ako posilňovať vzťahy a spoluprácu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov s manažérmi ...)
 9. Nástroje personálneho marketingu - konkrétne príklady ich efektívneho využitia v praxi
 
LEKTOR: PhDr. Zdeňka Brázdová

Je certifikovaná konzultantka a lektorka pre HR a manažment, členka Rady Asociácie trénerov a konzultantov managementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátane firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike.
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania