Emočná inteligencia

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Poskytnúť komplexný pohľad na oblasť EQ, zadefinovanie základných pojmov a súvislostí,osvojiť si návod ako si zlepšovať EQ a ako ju používať vo vlastný prospech aj v prospech iných

Cieľová skupina: 

Manažéri na rôznych úrovniach riadenia
Obchodníci
Všetci, ktorým záleží na rozvoji vlastnej osobnosti z ľudského a profesionálneho hľadiska
Personálni manažéri

Obsahové zameranie: 

Typy inteligencie

Základné charakteristiky emočnej inteligencie

Identifikovanie vlastnej emočnej inteligencie

Emočná inteligencia a jej prínosy

Emočná inteligencia ako nástroj motivácie

Emočná inteligencia ako nástroj kreativity a flexibility

Emočná inteligencia ako nástroj zvládania stresu

Šebareflexia v oblasti všetkých typch inteligencií

Na čo slúži IQ / EQ?

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania