Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Potrebujete informácie ako zefektívniť systém vzdelávania? Riešite jeho optimalizáciu, prepojenie na ostatné procesy a výkon firmy?

Odpovede získate na tomto seminári, ktorý pre vás inovovala Zdeňka Brázdová!

personalistom
špecialistom HR
vedúcim manažérom na rôznych pozíciách
ktorí rozhodujú o investovaní do vzdelávania zamestnancov

Obsahové zameranie: 

Dozviete sa ako systém vzdelávania ovplyvňuje výkon firmy, ako tvoriť a udržiavať efektívny systém vzdelávania, správne nastaviť procesy, participovať s manažérmi na rôznych úrovniach, budete mať možnosť konzultovať problémy priamo s expertkou z praxe.

Program

  • Strategický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
  • Ciele vzdelávania, vplyv vzdelávania na výkon firmy, participácia manažérov a HR útvaru na jednotlivých fázach vzdelávacieho cyklu
  • Väzba systému vzdelávania na ostatné procesy HRM, ako ovplyvňuje systém vzdelávania výkon firmy
  • Kroky tvorby efektívneho systému vzdelávania

     - tvorba rozpočtov vzdelávania a rozvoja, vytvorenie organizačných predpokladov,

     - účinná analýza vzdelávacích potrieb - zdroje a nástroje,

     - realizácia vzdelávacích programov na podporu výkonu,

     - hodnotenie efektivity vzdelávania,

Trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov v závislosti na aktuálnom ekonomickom prostredí.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania