Efektívne vymáhanie pohľadávok

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

9:00 - 17:00

Cieľ tréningu: 

Naučiť a osvojiť si vyjednávacie zručnosti a techniky, ktoré rozhodujú v procese obchodovania

Vedieť lepšie dosahovať výsledky v obchode

Cieľová skupina: 

Obchodníci
Reprezentanti spoločností
Personalisti
manažéri
Obchodní manažéri
Obchodní zástupcovia

Obsahové zameranie: 

Definícia hlavných cieľov vo vyjednávaní

Havné zásady vyjednávania

Pravidlá komunikácie– čo robiť a čo nerobiť

Tvrdé, mäkké a principiálne vyjednávanie

Princípy efektívneho vyjednávania

Ako zachovať rovnováhu v nerovnovážnych vyjednávacích pozíciách

Stratégie ovplyvňovania obchodných partnerov

Vlastné predpoklady a tvorba vlastného prirodzeného štýlu vyjednávania

Cena bez DPH: 

210.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania