Efektívna komunikácia v náročných situáciách

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

9:00 - 17:00

Cieľ tréningu: 

Porozumiete zákonitostiam komunikácie a medziľudských vzťahov

Získate kontrolu nad sociálnymi situáciami

Naučíte sa komunikáciu „riadiť“

Osvojjíte si konštruktívne komunikačné postupy

Poradíte si s patovými situáciami v komunikácii

Získate komunikačné nástroje pre rôzne typy sociálnych (pracovných) situácií

Cieľová skupina: 

Obchodníci
Manažéri, tímlídri
Zamestnanci, ktorí vo svojej každodennej práci komunikujú s klientmi a zákazníkmi
Všetci, ktorí majú záujem naučiť sa efektívne komunikovať

Obsahové zameranie: 

  • Význam komunikácie pre budovanie inter-personálnych vzťahov.
  • Faktory ovplyvňujúce správanie a komunikáciu ľudí.
  • Aktívne počúvanie nie je len o empatii – je o riadení komunikácie.
  • Umenie argumentácie
  • Zvládanie námietok a „oponentúry“
  • Poznanie a používanie neverbálnej komunikácie.
  • Štýly komunikácie a ich dôsledky
  • Asertívne optimum – ako zvládnuť deštruktívne správanie, komunikačné pasce a pod..

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania