Efektívna emailová a telefonická komunikácia

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Zlepšite si svoje komunikačné zručnosti a nadobudnú väčšiu istotu pri telefonickej a emailovej komunikácii.

Cieľová skupina: 

manažéri
Obchodníci
Všetci tí, ktorí májú záujem zlepšiť svoje emailové a telefonické komunikačné zručnosti.

Obsahové zameranie: 

Špecifiká emailovej komunikácie:

Kedy uprednostniť email pred telefonickým alebo osobným kontaktom?

Špecifiká emailovej komunikácie

Najčastejšie chyby emailovej komunikácie

Zásady písania e-mailov

Telefonická komunikácia

Fázy telefonickej komunikácie

Aktívne vs. pasívne počúvanie

Proklientská orientácia

Prvý dojem počas telefonickej komunikácie

Zásady poskytovania informácií – stručnosť, jasnosť, správnosť

Empatia a jej význam počas telefonickej komunikácie

Spätná väzba v komunikácii

Parafrázovanie ako prostriedok na predchádzanie nedorozumení v komunikácii

Zvládanie náročných situácií počas telefonickej komunikácie

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania