Digitálny marketing (certifikovaný kurz)

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Potrebujete získať nových zákazníkov?
Viete, ako zvýšiť predaj a zisk vašej firmy? 
Chcete byť lepší ako vaša konkurencia?

 

Chcete vedieť, ako ste na tom so znalosťami digitálneho marketingu? OTESTUJTE SA!

Kurz nie je len pre online špecialistov, ale najmä pre vás, ktorí ich riadite a potrebujete im byť rovnocennejším partnerom pri zadávaní práce a hodnotení ich výsledkov.

Dozviete sa a naučíte sa pracovať s týmito nástrojmi digitálneho marketingu:

• Optimalizácia pre vyhledávače (SEO)
• PPC reklama vo vyhledávačoch
• E-mail marketing
• Display reklama
• Marketing na sociálnych sietach
• Mobilný marketing
• Analytika, stratégia a plánovanie 

Čakajú na vás dynamické prednášky, reálne prípadové štúdie, práca v malých diskusných skupinách.

Kurz ponúkame na slovenskom trhu v spolupráci s českým partnerom ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o., Praha, ktorý má licenciu na vzdelávanie v oblasti digitálneho marketingu.
Kurz je produktom írskej spoločnosti Digital Marketing Institute (DMI) a nemá na slovenskom a českom trhu konkurenciu. Školí sa vo viac ako štyridsať krajinách sveta prostredníctvom exkluzívne vybraných partnerov.

Digital Marketing Institute (DMI):

 

 1. 1. je celosvetovo uznávaná certifikačná autorita pre vzdelávanie v digitálnom marketingu
 2. 2. spolupracuje s poprednými svetovými expertmi a špičkovými digitálnymi agentúrami
 3. 3. sleduje najnovšie trendy a ihneď ich aplikuje do osnovy kurzu

Po ukončení kurzu môžete absolvovať nezávyslú skúšku on-line (nie je v cene kurzu) a získať medzinárodný certifikát, ktorý je uznávaný vo viac ako 70 krajinách sveta.

Podrobný popis modulov DM.pdf

Cieľová skupina:
Vy ktorí riadite a spravujete webstránku firmy
marketingový pracovník
podnikateľ a majiteľ malého a stredného podniku
študent a absolvent

Obsahové zameranie: 

Kurzu je rozdelený na moduly. Obsah jednotlivých modulov:

11.10.2016

Úvod do digitálneho marketingu Modul 1
 • Základný koncept digitálneho marketingu
 • Tradičný (off-line) vs. digitálny (on-line) marketing
 • Príležitosti digitálneho marketingu
 • Popis digitálneho marketingu
 • Dôsledky
 • Metodológia
 • Framework
 • 3i princípy
 • Taktiky
 • Optmalizácia vyhľadávača
 • PPC reklama vo vyhľadávačoch
 • E-mail marketing
 • Display reklama
 • Mobilný marketing
 • Reklama na soc. sieťach
 • Analytiky
 • Stratégie a plánovanie
 • Zákony a pravidlá
Optimalizácia pre vyhľadávače Modul 2
 • Základy SEO
 • Výsledky vyhľadávania a pozície
 • Prínosy dobrého umiestnenia webu
 • On-page a off-page optimalizácia
 • Poznanie zákazníka
 • Analýza kľúčových slov
 • Výber kľúčových slov
 • Aktualizácia obsahu a rozvrhnutie stránky
 • Meta tagy
 • Mapa webu a sitemap
 • Webmaster tools
 • Prichádzajúce odkazy
 • Link building
 • Zákony a pravidlá

12.10.2016

PPC reklama vo vyhľadávačoch Modul 3
 • Základy a PPC reklamy
 • Analýza kľúčových slov
 • Google AdWords
 • Zoznam Sklik
 • PPC nástroje
 • Proces tvorby kampaní vo vyhľadávaní
 • Výber kľúčových slov
 • Texty inzerátov
 • Cieľové stránky
 • Cielenie
 • Rozpočet
 • Načasovanie
 • Obsahová sieť
 • Ad Centre
 • Správa kampaní
 • Meranie konverzii
 • Konverzné metriky: CPA, CTR
 • Prihadzovanie
 • Analytika
 • Zákony a pravidlá
E-mail marketing Modul 4
 • Základy e-mail marketingu
 • Tvorba kampaní
 • Online a offline zber dát
 • Segmentácia
 • Šablóna e-mailu
 • Chovanie užívateľov
 • Text e-mailu, štruktúra, rozoslanie a systémy
 • Načasovanie
 • Meranie
 • Základné pojmy a metriky
 • Testovanie

18.10.2016

Display reklama Modul 5
 • Kľúčové koncepty display reklamy
 • Výhody a nevýhody display reklamy
 • Účinná reklama
 • Formáty a prvky kampane
 • Kreativné formáty
 • Cielenie a sledovanie kampane
 • Optimalizácia kampane
 • Rozpočet
Marketing na sociálnych sieťach 1 Modul 6
 • Kľúčové koncepty marketingu na sociálnych sieťach
 • Ciele marketingu na sociálnych sieťach
 • Stanovenie cieľov a priorít
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+
 • Nové sociálne siete
 • Aplikácie a plug-iny
 • KPI
 • Reportovanie

19.10.2016

Marketing na sociálnych sieťach 2 Modul 7
 • Kľúčové koncepty marketingu na sociálnych sieťach
 • Ciele marketingu na sociálnych sieťach
 • Stanovenie cieľov a priorít
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+
 • Nové sociálne siete
 • Aplikácie a plug-iny
 • KPI
 • Reportovanie
Mobilný marketing Modul 8
 • Kľúčové koncepty mobilného marketingu
 • Trendy v mobilnom marketingu
 • Príležitosti a riziká
 • Mobilné zariadenie
 • SMS kampane
 • SMS stratégie
 • Mobilná reklama
 • Aplikácie pre mobilné zariadenie
 • Proximity marketing
 • Bluetooth
 • QR kódy
 • Zavedenie do praxe
 • Príklady a prípadové štúdie

26.10.2016

Analytika Modul 9
 • Ako funguje analýza webových stránok?
 • Google Analytics
 • Stanovenie vašich kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)
 • Sledovanie prevádzky na webe
 • Stanovenie cieľov a sledovanie udalostí
 • Zvýšenie návštevnosti webu
 • E-commerce
 • Reporty v reálnom čase
 • Vyhodnotenie informácií
Stratégia a plánovanie digitálnej marketingovej kampane Modul 10
 • Kľúčové koncepty stratégie a plánovania
 • Plánovanie
 • Situačná analýza
 • Zber informácií
 • Cieľové publikum (cieľová skupina)
 • Stanovenie cieľov
 • Nástroje
 • Akčný plán
 • Stanovenie rozpočtu
 • Vyhodnocovanie
 • Interakcia a zlepšovanie
 • Príklady integrovaných marketingových plánov

 

Poznámka: Poradie modulov sa môže meniť.

Cena bez DPH: 

1 290.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania