Cross-selling a Up-selling

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Naučiť sa riadiť a vyťažiť z aktuálneho rozhovoru čo najviac

Získať znalosti pre nadviazanie ďalšou ponukou v konkrétnom rozhovore

Vytvoriť databázy konkrétne použiteľných formulácií z praxe

Pomenovať najdôležitejšie potreby zákazníkov

Cieľová skupina: 

Obchodní zástupcovia
Predajcovia
Manažéri, obchodní manažéri
Reprezentanti

Obsahové zameranie: 

Čo je to Cross-seling a Up-selling a prečo sú dôležité, a čo ich ovplyvňuje?

Čo pokladajú zákazníci za užitočné a čo všetko očakávajú?

Zákazníci chcú alebo nechcú nakupovať – ide o problematiku nákupnej odozvy

Čo motivuje zákazníkov?

Faktory ovplyvňujúce Cross-seling a faktory ovplyvňujúce Up-selling

Produktové a cenové stratégie v Cross-selingu a Up-sellingu

Komunikácia a podpora predaja

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania