Budovanie tímov - Tímovosť - Tímová spolupráca

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Každý z nás je členom nejakého tímu. A verte, že nie iba jedného. Ako všetko okolo nás aj každý tím má svoje zákonitosti správania. Podlieha vplyvom, ktoré si často ani neuvedomujeme.

Na tréningu budeme hľadať odpovede na otázky :

 • Ako vybudovať skvelý tím ?
 • Ako ho nabudiť ?
 • Čo je skutočným hnacím motorom Vášho tímu ?
 • Kde sa generuje jeho energia ?
 • Aká je moja tímová hodnota? ... a mnohé ďalšie

Cieľová skupina: 

manažéri
Personalisti
majitelia firiem
Vedúci pracovných tímov
Všetci pracovníci, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti fungovania a práce v tíme

Obsahové zameranie: 

Hľadať súvislosti medzi vlastným správaním a správaním sa tímu je cestou kladenia otázok a hľadania odpovedí na tie podstatné otázky. Je to cesta tým správnym smerom ako porozumieť.

 • Ako ste na tom Vy ?
 • Aj Vy si myslíte že naozaj poznáte svoj tím?
 • Napadlo Vás spýtať sa čo je jeho skutočným hnacím motorom ?
 • Alebo naopak, čo je jeho najväčšou brzdou?
 • Odhalili ste kde sa sústreďuje a generuje jeho energia ?
 • A viete vôbec aká tá energia je a koľko jej potrebujete v procese zmien?
 • Ste vôbec pripravení na zmeny?

Pohľad Balanamanagementu pre rozvoj tímov prináša inšpiráciu, nasmeruje pohľad a napomáha tieto správne otázky tvoriť. Kľúčové oblasti ako sebauvedomenie, sebariadenie, sebamotivácia, sociálne uvedomenie či interpersonálne zručnosti otvárajú priestor v ktorom sa na tieto otázky môžeme spoločne hľadať odpovede. 

 

Trénerom kurzu bude Vladislav Leško. Na svojej profesijnej aj športovej ceste sa mal možnosť stretnúť s veľkým množstvo tímov, jednotlivcov, trénerov ale aj  biznismenov, manažérov, podnikateľov. Úspešných aj menej úspešných. Prísnych trénerov aj inšpirujúcich a charizmatických lídrov.

Mal možnosť sledovať príbehy naozajstných športových ale aj biznisových, či podnikateľských osobností. Stretával však aj také „šedé myšky“. Na prvý pohľad nevýrazných ba až výkonnostne priemerne sa tváriacich bytostí – skrytých lídrov. Ich hodnota pre tím, sa však naplno ukázala zvyčajne až v čase zmien alebo iba pod drobnohľadom. Vtedy naplno zažiaril ich neoceniteľný prínos pre tím, ktorého merateľnosť závisela práve od dobre položených otázok.

Na tréningu sa dozviete:

 • 10-20%   všeobecné zásady
 • 80-90 %  praktické príklady, modelové situácie, hranie rolí, dotazník(y)

Metodika :

 • projektor, flipchart, video
 • moderovaná riadená interaktívna diskusia, aktívne zapojenie všetkých účastníkov
 • modelové situácie, hry
 • spätná väzba – dotazníky (slovne), hodnotenie skupinou

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania