Asertivita

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

9:00 - 17:00

Cieľ tréningu: 

naučiť sa používať jednotlivé asertívne techniky a techniky na riešenie konfliktov v konkrétnych situáciách, precvičiť si a upevniť komunikačné zručnosti nevyhnutné pri osobnom styku

Cieľová skupina: 

manažéri
Vedúci tímov
Obchodníci
pracovníci všetkých úrovní riadenia ľudí
všetci, ktorých úspech závisí od zvládania konfliktnej a stresovej komunikácie.

Obsahové zameranie: 

rozvoj osobnosti v medziľudských vzťahoch

asertívna filozofia

test asertívneho správania

nácvik asertívnych techník

podstata a príčiny konfliktov

konflikt versus rivalita

pozitívne výsledky konfliktov

negatívne výsledky konfliktov

stratégie ako riešiť konflikt

Cena bez DPH: 

210.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania