AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ? Burn out - syndróm vyhorenia

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Všetci túžime po práci, ktorá nás bude napĺňať a obohacovať, vďaka ktorej budeme realizovať náš potenciál a napĺňať pracovný život zmyslom. Sú však situácie, kedy sa cítime vyčerpaní, podráždení, pracujeme mnoho a to, o čo  sa usilujeme je akoby neustále na míle vzdialené. Čo môže byť vo veci? Prečo sa nám nedarí? Syndróm vyhorenia, alebo Burn out syndróm! Počas workshopu nahliadneme na to, ako sme na tom s vlastnou životnou energiou a okúsime jeden z nástrojov účinnej prevencie syndrómu vyhorenia.

 

Cieľom tréningu je mapovanie miery osobnej energie, vlastných zdrojov i jej "okrádačov". Účastníci tréningu sa naučia identifikovať príznaky syndrómu burn out u seba i svojich kolegov, podriadených, či nadriadených. Naučia sa princípy relaxácie i základy preventívnych nástrojov voči vyhoreniu. Absolvovaním tréningu sa zvýši schopnosť účastníkov narábať efektívnejšie s ich životnou energiou a tak napĺňať život zmyslom.

Cieľová skupina
manažéri
vedúci pracovníci na rôznych úrovniach riadenia
vedúci pracovníci tímov
HR konzulatnti a koordinátori
HR manažéri a generalisti
personalisti a recruiteri
Zamestnanci pracujúci v prostredí zvýšeného stresu ktorý pramení či už z množstva práce zodpovednosti a presnosti ako aj z jej monotónnosti
Sú vítaní všetci tí ktorí vnímajú neustály osobnostný rast ako dôležitý pre ich osobný i pracovný život a majú chuť sa posúvať ďalej.

Obsahové zameranie: 

Ste dlhodobo unavený, vyčerpaný, bez záujmu o dianie okolo seba? Často sa pristihnete pri tom, ako sa tešíte na koniec dňa, či na piatok a v nedeľu vám idú hlavou desivé myšlienky na nadchádzajúci pracovný týždeň? Máte pocit, že aj napriek tomu, že intenzívne pracujete, výsledky nie sú nejako významne viditeľné a stanovené ciele akosi stále v nedohľadne? Reagujete na vaše okolie prehnane a podráždene, alebo naopak nereagujete vôbec a ste apatický? Ak ste si odpovedali apsoň na dve vyššie položené otázky odpoveďou áno, možno práve vy patríte do rastúcej skupiny ľudí, ktorá je rizikovou pre vznik syndrómu vyhorenia. Práve pre vás je tento tréning skvelou príležitosťou situáciu riešiť.

 

Cieľom tréningu je zoznámiť účastníkov s príčinami, príznakmi, priebehom a dôsledkami syndrómu burn out, ako i s konkrétnymi spôsobmi jeho prevencie v praxi.

 

Obsahom teoretickej časti tréningu sú témy:

  • príčiny a príznaky syndrómu burn out,
  • priebeh a dôsledky syndrómu burn out,
  • stres a stresové reakcie,
  • identifikácia "okrádačov energie" a osobných zdrojov,
  • základy psychohygieny,
  • metódy na odbúranie stresu.

 

Okrem teórie budú súčasťou tréningu aj užitočné sebaskúsenostné cvičenia, diagnostika aktuálneho stavu i nácviky jednotlivých preventívnych techník. Počas tréningu budeme spoločne aj relaxovať a načerpáme životnú silu. Jedným z výstupov tréningu bude vytvorenie osobného akčného plánu pre prevenciu a/alebo zmiernenie syndrómu vyhorenia.

 

Súčasťou praktickej časti je aj 45 minútová osobná, či Skype konzultácia s lektorkou tréningu pre každého z účastníkov, ktorá bude prebiehať po ukončení tréningu a jej cieľom je reflexia aplikácie poznatkov do praxe.

 

Lektorom kurzu je Denisa Zlevská.
Referencie nájdete TU.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania