Soft skills

Komplex tréningových modulov zameraných na rozvoj osobnostného potenciálu.