Otvorené tréningy

Jednou z našich osvedčených možností, ktorou rozvíjame Vás i Vašich zamestnancov, sú Otvorené tréningy (pre firmy, jednotlivcov, otvorenú verejnosť). Ich presný program je pripravovaný v niekoľkomesačnom predstihu tak, aby objednávateľ mohol tento program zahrnúť do firemného plánu rozvoja pracovníkov. Špecializované tréningové programy sú prispôsobované konkrétnym potrebám klienta ako aj aktuálnemu dopytu na trhu vzdelávania. 

  • Vzdelávacie produkty a modely sú pripravené na základe dlhoročných skúseností spoločnosti či trénerov a najnovších trendov vo vzdelávaní
  • Vzdelávacie produkty sú založené na individuálnom prístupe k jednotlivcovi, orientované na potreby účastníkov
  • Otvorené tréningy sú miestom výmeny skúseností ľudí z rôznych oblastí podnikania
  • Otvorené tréningy sú miestom na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vytvorenie nových pracovných vzťahov
  • Tréningové programy prebiehajú v priateľskom a profesionálnom duchu
  • Tréningy sú zamerané na rozvoj konkrétnych zručností formou aktívneho sociálneho učenia, pomocou modelových situácií
  • Súčasťou tréningu je kompletný servis – organizačné zabezpečenie, materiálne zabezpečenie, príjemné prostredie a stravovanie v osvedčených slovenských hoteloch
  • Každý účastník na záver vzdelávacieho programu sa stáva držiteľom Certifikátu, osvedčenia o absolvovaní tréningu s uvádzanými atribútmi kvality