O Excellent Training

Kto sme?

EXCELLENT TRAINING je poradensko - vzdelávacia spoločnosť poskytujúca služby v oblasti profesionálnych tréningových programov zameraných na rozvoj manažérskych a obchodných zručností ako aj na rozvoj osobnosti. Rozvíjaním ľudského kapitálu pomáhame svojim partnerom dosahovať stanovené strategické ciele a zvyšovať efektivitu trhových aktivít.

 
Zázemie

Nadväzujeme na naše 15 ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania: prvé vzdelávacie programy prebehli v rámci spoločnosti InfoWork, neskôr APPEL COUNSELLING, z ktorej sa v roku 2001 odčlenila divízia vzdelávania do samostatného subjektu s názvom EXCELLENT TRAINING.

Sme súčasťou skupiny APPEL GROUP – poradenskej skupiny, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti ľudských zdrojov. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1993. Tvoria ju tri spoločnosti, ktoré sú špecializované na výbery a vyhľadávanie manažérov a špecialistov (APPEL COUNSELLING), personálny lízing a personálne výbery na nižšie pozície (iw.sk), realizáciu profesionálnych vzdelávacích programov (Excellent Training).

Filozofia spoločnosti

Poskytujeme služby založené na odbornosti, kvalite, kompetencii a serióznosti. Našim cieľom je porozumieť potrebám zákazníka tak, aby navrhované riešenia spĺňali jeho požiadavky a predstavy, sme vnímaví k jeho potrebám. Vzdelávacie aktivity sú založené na dôvere všetkých na projekte participujúcich partnerov, preto si do svojho tímu vyberáme tých najlepších.