Manažérske zručnosti

Komplex tréningových modulov zameraných na posilnenie strategických manažérskych zručností