Kontakt

ADRESA
Excellent Training, s.r.o.
Šustekova 10
851 04 Bratislava, Slovakia

MOBIL
+421 911 797 799

EMAIL
semancova@ext.sk
ext@ext.sk

Registrovaná:  Okresným súdom Bratislava 1,
Oddiel sro, Vložka č. 25291/B
IČO: 35 824 085