Spoločnosť Appel Counseling

APPEL COUNSELLING je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Špecializujeme sa na výhľadávanie špecialistovvýber zamestnancov na pozície stredného, vrcholového a TOP manažmentu. Svojim klientom ponúkame realizáciu na mieru šitých personálnych projektov zameraných na optimalizáciu organizačnej a manažérskej štruktúry, organizačného rozvoja a efektívneho riadenia ľudských zdrojov.

V APPEL COUNSELLING sa aktívne snažíme poskytnúť našim klientom a uchádzačom čo najvyššiu úroveň kvality. Profesionálna úroveň našich služieb je garantovaná tímom interných a externých spolupracovníkov so skúsenosťami z oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, sociológie, organizácie a riadenia podniku a vzdelávania dospelých.

Našou základnou filozofiou je maximálna orientácia na potreby klienta. Sme presvedčení o tom, že každý klient a každý projekt je jedinečný, a preto prispôsobujeme svoje služby špecifickým požiadavkám klientov. Pomáhame tak rozvíjať firemný potenciál klienta a uspieť tak v dnešnom konkurenčnom prostredí.

O spoločnosti
Spoločnosť APPEL COUNSELLING sa špecializuje na výhľadávanie špecialistov výber zamestnancov na pozície stredného, vrcholového a TOP manažmentu.
Predstavení kandidáti spĺňajú požiadavky, ktoré sú kladené na ich kvalifikáciu, prax, odbornosť a osobnostné predpoklady.
 

Spoločnosť APPEL COUNSELLING realizuje výbery nasledovným postupom:

špecifikácia cieľov, spôsobu realizácie a výstupov na spoločnom stretnutí oboch zúčastnených strán, analýza dostupných firemných materiálov.

špecifikácia pracovného a osobnostného profilu hľadaného kandidáta.

vyhľadávanie vhodných kandidátov z rôznych zdrojov. Výber vhodných kandidátov v sebe zahŕňa hĺbkové interview, administráciu psychologických testov a následnú analýzu takto získaných údajov. Časový harmonogram ukončený predstavením kandidáta závisí od požiadaviek klienta.

Zveriť vyhľadávanie a výber vašich nových pracovníkov nám pre vás znamená:

  • garanciu úspešnosti prijatého kandidáta,
  • istotu, že boli využité všetky metódy a zdroje pre vyhľadávanie kandidáta a výber zamestnanca v optimálnej miere vzhľadom na obsah a charakter pozície,
  • úsporu času, ktorý môžete prospešne venovať ďalšiemu rozvoju vašej spoločnosti,
  • úsporu prostriedkov, pretože prínos nového jednotlivca pre vašu spoločnosť mnohonásobne prevýši jeho „obstarávacie“ náklady,
  • istotu samozrejmej dôvernosti a diskrétnosti celého procesu

 

História

Rok 1995
Vznik samostatnej sekcie personálneho poradenstva a projektov v rámci spoločnosti APPEL InfoWork v nových priestoroch v budove Istropolisu na Trnavskom Mýte.

Rok 1996
Oddelenie sa poradenskej sekcie od spoločnosti APPEL InfoWork a vznik novej personálno-poradenskej spoločnosti APPEL COUNSELLING, s.r.o.

Rok 1997
Rošírenie ponuky služieb s cieľom poskytnúť klientom komplexné poradenstvo v oblasti výberov pracovníkov na pozície stredného a vyššieho manažmentu, projektov a tréningových programov.

Rok 1998
APPEL COUNSELLING sa stal členom medzinárodnej siete personálnych spoločností AIMS (Associates for International Management Search).

Rok 1999
APPEL COUNSELLING začal poskytovať personálno-poradenské služby na medzinárodnej úrovni a získal ako prvý cenu "Partner roka 1999" na konferencii AIMS v Kodani.

Rok 2000
posilnenie pozície na trhu personálnych spoločností, úspešná spolupráca namedzinárodných projektoch v rámci AIMS

Rok 2001
odčlenením sa od spoločnosti APPEL COUNSELLING vznikla samostatná spoločnosť EXCELLENT TRAINING, s.r.o., ktorá sa zameriava výlučne na tréningové programy

Rok 2002
vo vzájomnej spolupráci spoločností InfoWork, APPEL COUNSELLING a EXCELLENT TRAINING vznikol a bol úspešne uvedený na trh nový komplexný produkt OUTPLACEMENT

Rok 2004
Predstavenie novej služby APPEL REFERENCES®, jedinečnej služby získavania referencií o kandidátoch na pracovnú pozíciu, ktorá poskytuje podrobné informácie o ich shopnostiach, skúsenostiach a výkone v predchádzajúcich zamestnaniach.
APPEL COUNSELLING sa stal spolu s ostatnými členmi poradenskej skupiny APPEL Group (InfoWork a EXCELLENT TRAINING) sponzorom futsalového turnaja APPEL Group Cup

Rok 2005
vznik Fondu podpory dobrej myšlienky
získanie certifikátu kvality ISO 9001:200

Rok 2007
Appel Group sa stáva hlavným organizátorom charitatívnej futbalovej súťaže pre deti z detských domovov Appelia Cup

Rok 2010
Presťahovanie sa do nových lukratívnych priestorov na ul. Leškova 3A, Bratislava.