Služby pre firmy

APPEL COUNSELLING je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Špecializujeme sa na výhľadávanie špecialistovvýber zamestnancov na pozície stredného, vrcholového a TOP manažmentu. Svojim klientom ponúkame realizáciu na mieru šitých personálnych projektov zameraných na optimalizáciu organizačnej a manažérskej štruktúry, organizačného rozvoja a efektívneho riadenia ľudských zdrojov.


V APPEL COUNSELLING sa aktívne snažíme poskytnúť našim klientom a uchádzačom čo najvyššiu úroveň kvality. Profesionálna úroveň našich služieb je garantovaná tímom interných a externých spolupracovníkov s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, sociológie, organizácie a riadenia podniku a vzdelávania dospelých.


Základnou filozofiou APPEL COUNSELLING je maximálna orientácia na potreby klienta. Sme presvedčení o tom, že každý klient a každý projekt je jedinečný, a preto prispôsobujeme svoje služby špecifickým požiadavkám klientov. Pomáhame tak rozvíjať firemný potenciál klienta a uspieť tak v dnešnom konkurenčnom prostredí.

Hľadám zamestnancov

Plánujete obsadiť pozície v oblasti vyššieho a top manažmentu?   Je pre Vás náročné nájsť dostatočne kvalifikovaných a výkonných kandidátov?  

Plánujete obsadzovať nové pracovné pozície?   Máte dlhodobo otvorené pozície, ktoré neviete obsadiť?   Ste príliš zaneprázdnení a nemáte dostatok času na nájdenie kvalitného kandidáta?

Prečo získavať referencie? Čo sú APPEL REFERENCES®? Prečo využiť APPEL REFERENCES®?  

Analýzy, audity a poradenstvo

Cieľom mzdovej analýzy je poskytnúť manažmentu firmy relevantné informácie na stanovenie platových hladín a systému odmeňovania v spoločnosti. Mzdová analýza poskytuje cenné informácie i o vývoji a trendoch v odmeňovaní pracovníkov v jednotlivých odvetviach.

Personálny audit je poradenskou službou zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Táto služba ponúka audit ľudských zdrojov a poskytuje komplexný obraz o personálnej situácii v organizácii.

Manažérsky audit je poradenská služba predstavujúca kvalifikované a nezávislé posúdenie manažérskeho potenciálu firmy.

Prečo získavať referencie? Čo sú APPEL REFERENCES®? Prečo využiť APPEL REFERENCES®?  

Inak nazývané aj hodnotiace centrum dáva odpoveď na otázku, ako zefektívniť výberové konanie. Je to skupinový výber zamestnancov, kde je základnou metódou výberu selekcia a porovnávanie uchádzačov o zamestnanie.   Prebieha s pomocou metód ako sú:  

Personnel audit. Audit manažérskych kompetencií. Assessment centrum. Outplacement.

Prepúšťanie zamestnancov

„Každý vzťah sa niečím začína, určitým spôsobom prebieha a takisto končí. Jeho kvalita sa neprejavuje na začiatku, ale práve vtedy, keď sa všetko končí.“   Anglický výraz outplacement znamená podporu a pomoc človeku v situácii, v ktorej sa nachádza pri strate zamestnania.

Personnel audit. Audit manažérskych kompetencií. Assessment centrum. Outplacement.

Vzdelávanie a poradenstvo

Ste v dnešnej ekonomickej situácii nútený znižovať počty zamestnancov?

Personnel audit. Audit manažérskych kompetencií. Assessment centrum. Outplacement.