reŠtart – príprava na pracovný pohovor

Ste v dnešnej ekonomickej situácii nútený znižovať počty zamestnancov?

Ponúkame Vám riešenie ako sa s nimi rozlúčiť korektne so zachovaním dobrých vzťahov. Pomôžeme Vám pripraviť prepúšťaných pracovníkov na trh práce. Aj po ich prepustení ostanete dobrým zamestnávateľom. Program reŠtart je jednoduchý v prevedení a zároveň účinný vo výsledkoch.

Ako to funguje?

Na základe rozhovoru s našim skúseným konzultantom zosumarizujeme skúsenosti, výsledky a kariérne očakávania Vašich zamestnancov. Na základe toho upravíme ich CV a poradíme ako napísať motivačný list, aby zachytil očakávania nového zamestnávateľa. Individuálne ich pripravíme na úspešné zvládnutie pracovného pohovoru.

Čo získate?

Zachováte si imidž starostlivého zamestnávateľa aj v krízových situáciách a Vaši zamestnanci sa s Vami rozlúčia s veľkou šancou sa rýchlo znovu zamestnať. Znížite negatívnu reakciu odchádzajúcich zamestnancov a zachováte pracovnú atmosféru vo vašej spoločnosti.

Cena

Cena za komplexnú prípravu vrátane CV a motivačného listu pre jedného kandidáta je 85€.

Ako postupovať v prípade Vášho záujmu?

Zavolajte nám a dohodneme sa na termíne stretnutia a vzájomnej spolupráci v súlade s Vašimi časovými možnosťami.

Telefónne číslo: 0902 772277