Začiatky kariéry

Skončia školu a hľadajú si zamestnanie. Niektorí ešte bývajú u rodičov. Ak chcú mať prácu, ktorá ich baví a zároveň považujú za samozrejmé, že ich uživí, musia premýšľať. Kde a ako začať? Aká je moja "trhová cena" - aký plat môžem dostať?

Na otázky odpovedá ĽUBOMÍR DRANGA z poradenskej skupiny APPEL Group.

Aký je rozdiel medzi "trhovou cenou" absolventov s vysokou a so strednou školou?

"Trhová cena absolventa vysokej školy je vyššia ako absolventa s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Dôležitým aspektom daného stavu je aj fakt, že väčšina vysokoškolákov už počas štúdia pracuje a mnohí dokonca aj na plný úväzok. Tento trend má dva aspekty - vysokoškolák je čiastočne alebo úplne finančne sebestačný a taktiež získava skúsenosti v práci. Stredoškolákom pevný školský rozvrh nedovoľuje pracovať popri štúdiu, väčšinou sú to iba brigádnické práce počas školských prázdnin."

Uplatňujú sa teda skončení stredoškoláci ťažšie ako absolventi vysokých škôl?

"Závisí to aj od zamerania strednej školy; dnes sú vyhľadávaní najmä technici. Ale faktom zostáva, že absolventi vysokých škôl sa uplatňujú ľahšie. Dôležitým kritériom je aj ovládanie cudzích jazykov."

V čom sú prednosti vysokoškolákov a v čom stredoškolákov?

"Ak berieme do úvahy iba aspekt vzdelania, hlavnou prednosťou vysokoškoláka je jeho akademické vzdelanie v odbore a dobré spoločnosti poznajú tiež úroveň jednotlivých vysokých škôl. Vysokoškolák vie riešiť po určitom čase aj náročne zadané úlohy, ktoré vyžadujú aj vedomosti z iných odborov. Napríklad projekty, kde je nutné mať prehľad o financiách, obchode a zároveň aj o marketingu. Stredoškolák je viac pripravovaný na vysokú špecializáciu vo vyštudovanom odbore."

Absolvent rovná sa človek bez praxe?

"Čerstvý absolvent je pojem pre študenta, ktorý práve ukončil štúdium strednej alebo vysokej školy. V súčasnosti je diskutabilné dávať rovnítko medzi absolventom a človekom bez praxe, pretože mnohí čerství absolventi majú už na konci štúdia veľmi dobré pracovné skúsenosti."

Čo by ste poradili študentovi, ktorý má za sebou gymnázium a neukončil vysokú školu - na aké inzeráty má reagovať?

"Najprv by sa mal zamyslieť, čo ho najviac baví, poprípade sa o tom porozprávať s kariérnym poradcom. Ak takýto záujemca o zamestnanie má už nejaké pracovné skúsenosti, napríklad v administratíve, mal by sa predovšetkým zamerať na túto oblasť a snažiť sa získať prax. Jeho predpoklady na získanie výhodného zamestnania budú v budúcnosti vyššie práve vďaka tejto praxi."

Profesia.sk

Mohlo by Vás zaujímať