Talenty si treba všímať

Najväčší dopyt po mladých talentoch je jednoznačne v oblasti informatiky. Či už ide o programátorov, správcov alebo konzultantov pri nasadzovaní veľkých firemných aplikácií. S touto oblasťou priamo súvisí oblasť telekomunikácií, kde je rovnako nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Tvrdí to Senior Personnel Consultant spoločnosti APPEL COUNSELING Rastislav Klempa.

Dopyt po obchodníkoch

Ako pokračuje Klempa, podobne ako v západoeurópskych krajinách, aj na Slovensku je mladých talentov, najmä v oblasti informatiky stále menej, než požaduje trh práce. „Firmy majú preto veľký záujem udržať si ich. Na druhej strane musia do mladých ľudí veľa investovať najmä v oblasti školení, aby mohli zastávať pozície, na ktoré boli prijatí. To si len málo mladých uvedomuje a berú to už ako samozrejmosť,“ dodáva Klempa.

Podobný názor prezentovala pre HN aj riaditeľka personálnej spoločnosti Sapa Zuzana Karpinská. Najväčší dopyt po talentoch je podľa nej vždy v odvetviach, ktoré sa aktuálne prudko rozvíjajú. Konštatuje, že veľký záujem o schopných ľudí je v telekomunikáciách, žiadaní sú programátori. Neustále sú napríklad vyhľadávaní talentovaní obchodníci. Neregistruje podstatný rozdiel v poskytovaní podstatných výhod zamestnancom medzi slovenskými a zahraničnými firmami. Prístup sa skôr mení podľa veľkosti firiem a trhu zamestnancov, ktorých hľadajú.

Plat i dobré prostredie

O aké podmienky majú podľa skúseností personálnych agentúr záujem schopní mladí ľudia? Čo je pre nich najväčším lákadlom pri výbere zamestnávateľa?

Na prvom mieste je to podľa Klempu určite dobrý plat, keďže mladí ľudia si musia vyriešiť otázky bývania. Znamená možnosť vziať si napríklad hypotekárny úver. Na druhom až treťom je to charakter práce a vzťahy na pracovisku tak s nadriadenými, ako aj s kolegami. „Skutočne máme skúsenosti, že aj napriek vynikajúcim platovým podmienkam ľudia z firiem odchádzajú kvôli zlým vzťahom alebo nejasnej či nevyhovujúcej náplni práce,“ dodáva Klempa.

Skôr ako sekundárne vníma ostatné benefity, medzi ktoré zaraďuje možnosť kariérneho rastu, kultúrne a sociálne výhody.

Podľa Karpinskej takmer všetkým ľuďom pri výbere zamestnania ide o plat a benefity. Toto však – ako pokračuje – nie je rozlišujúci znak talentovaných pracovníkov, všetci ľudia si totiž chcú priniesť z práce dostatok prostriedkov na dôstojný život – nadpriemerní, podpriemerní aj priemerní. Vyplýva z toho len to, že ak chce firma získať talentovaných zamestnancov, nemôže mať nastavené platy dvadsať percent pod trhovou hladinou. Ale ak ich aj nastaví nad trhovú hladinu, nemá zaručený prílev schopných ľudí. Rozhodne však bude mať podstatne širšiu skupinu, z ktorej môže vyberať.

„Filter je inde. Talentovaným ide predovšetkým o dobré pracovné prostredie, o miesto, kde majú možnosť urobiť to, čo robiť vedia, kde môžu excelovať, kde si ich výkony všímajú a kde firme na nich záleží z odbornej aj ľudskej stránky. Toto sú veci, ktoré v najväčšej miere ovplyvňuje ich priamy nadriadený. Nevhodný prístup priameho nadriadeného je najčastejším dôvodom odchodu talentovaných ľudí z firmy, aj keď zo zrejmých dôvodov nie je najväčším lákadlom pre to, aby sa ľudia o prácu vo firme uchádzali. Môžeme dokonca povedať, že ľudia nastupujú do firiem, ale opúšťajú svojich priamych nadriadených,“ uzatvára Karpinská.

Hospodárske noviny, príloha Kariéra, 16.11.2006, str. 22

Mohlo by Vás zaujímať