Referencie nie sú špionážnou prácou

Možno ste už pri hľadaní práce uvažovali nad tým, koho do životopisu uviesť ako kontaktnú osobu, na ktorú by sa váš potenciálny zamestnávateľ, prípadne personálna agentúra, mohla obrátiť. Uviesť rovno generálneho riaditeľa, vedúceho alebo kolegu? Kto z nich by vám vedel poskytnúť najlepšie odporúčania?

„Najlepšie je uviesť priameho nadriadeného, ktorý s vami prichádzal do užšieho kontaktu, prípadne kolegu. Generálny riaditeľ môže mať o vás neraz len sprostredkované informácie a často nie je zastihnuteľný,“ hovorí Jana Bumberová, marketingová manažérka personálnej spoločnosti InfoWork v Bratislave.

Klamali ste? Môžete mať problém

Ak ste pri odchode zo zamestnania zanechali po sebe spúšť, dobré referencie na vás poskytnú len ťažko. V lepšom prípade ich neposkytnú vôbec a už len pri vyslovení vášho mena o vás odmietnu čokoľvek povedať. „Niektorí zamestnanci sa referencií od bývalého zamestnávateľa skutočne obávajú. Môže sa totiž zistiť, že zamestnanec so skvelým životopisom nemusel robiť vo firme to, čo v ňom uvádzal a aj dôvody jeho odchodu mohli byť rôzne,“ dopĺňa riaditeľ personálnej agentúry APPEL COUNSELLING v Bratislave Ľubomír Dranga.

Špionáž v teréne?

Spôsobov, ako si o vás môže firma zistiť potrebné údaje, je viac. Od písomného hodnotenia, ktoré vám vystavia v bývalej práci priamo na papier cez telefonický kontakt, až po zisťovanie priamo v teréne. Existujú zamestnávatelia, ktorí si myslia, že je jednoduché zavolať do firmy, v ktorej ste pracovali predtým a spýtať sa, aký ste boli zamestnanec. Dôležité je však zistiť aj to, kto vlastne podáva referencie a aký je to človek. „Pokiaľ sa klient rozhodne osloviť agentúru, okrem telefonických kontaktov často robíme aj osobné návštevy na predchádzajúcich pracoviskách. Zisťujeme, aký bol ten-ktorý človek zamestnancom, čo robil, aké boli jeho skúsenosti, či bol tímovým hráčom, obľúbený alebo neobľúbený a podobne. Môže sa stať, že ak bol riaditeľ zlý manažér, pod ním sa aj šikovný pracovník môže zdať príliš tvrdohlavý a nevhodný vykonávať nejakú funkciu, to sú veci, ktoré treba odhaliť a na to treba skúsenosti,“ dodáva Dranga.

Ako nájsť toho pravého

Prečo vlastne vášho zamestnávateľa zaujíma, aký ste pracovník? Prax dokazuje, že firmy majú čoraz väčší záujem o to, aby detailne poznali kandidáta. Pokúšajú sa predvídať jeho schopnosti, zručnosti, teda ako sa bude správať po tom, čo na pozíciu nastúpi. Ušetria tak čas, finančné zdroje a neraz sa vyhnú omylu pri výbere nevhodnej osoby. Jana Bumberová tvrdí, že budúci zamestnávateľ chce týmto spôsobom dosiahnuť, aby zamestnanec, ktorého príjme, bol naozaj taký, akého potrebuje. „Firma nechce investovať svoj čas na zaškoľovanie nového zamestnanca a radšej sa vyvaruje zbytočných chýb už pri výbere. Referencie môžu poskytnúť komplexnejší pohľad na kandidáta, ktorý sa uchádza o miesto nielen z pohľadu pracovných skúseností, ale aj osobného postoja bývalého zamestnávateľa.“

Spôsoby ako na to

Písanie referencií je niekedy pre firmy záťažou, na ktorú údajne nemajú čas. Sú teda písomné a telefonické referencie rovnocenné? „Oba spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. Na písomné referencie potrebuje zamestnávateľ viac času, pri telefonickom kontakte vnímame jeho bezprostrednejšie reakcie. Písomné referencie sú síce dokonalejšie pripravené, ale telefonické sú skôr spontánnejšie a pravdivejšie,“ spresňuje Dranga. Môže zamestnávateľ odmietnuť dať na vás referenciu? Dranga dodáva, že v praxi k tomu niekedy dochádza a môže to mať viacero príčin. Váš zamestnávateľ môže byť napríklad na vás nahnevaný, že odmietne na vás čokoľvek povedať. Aj to je signál, že zrejme niečo nebolo v poriadku.

Chyby na oboch stranách

Nájsť správneho zamestnanca na správne miesto nemusí byť vždy jednoduché. „Firmy si neraz vypočujú referencie len od jedného človeka, ktorého sa rozhodli osloviť a viac už o potenciálnom kandidátovi nezisťujú. Aby sa zamestnávateľ vyhol informáciám, ktoré by mohli byť zaujaté, pre objektívnosť je dobré mať názory z viacerých zdrojov,“ spresňuje Bumberová. „Výnimkou nie sú ani omyly zamestnancov. Môžu si zle zvoliť kontaktnú osobu, ktorú uviedli a myslia si, že sa na pracovisku rozišli v dobrom. Práve tá osoba im nemusí byť naklonená, a preto je potrebné osloviť viac ľudí.“

Hrajte s otvorenými kartami

Nečakajte, že sa na vás usmeje šťastie, keď rozošlete množstvo životopisov na rôzne pozície bez rozmýšľania. Podstatné je už na začiatku si dobre vybrať pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Až keď sa rozhodnete robiť vodiča alebo obchodného zástupcu, treba začať posielať životopisy. „V životopise uveďte názov firmy, v ktorej ste pracovali, kontaktné osoby a ich telefónne čísla. Prípadne uveďte poznámku, že referencie môže doložiť pri osobnom stretnutí.

Keď dokladáte písomnú referenciu, musí v nej byť uvedené, kto ju píše, pre koho, dátum a miesto, s akým cieľom sa odporúčanie vydáva, na akej funkcii ste vo firme začínali a na akej ste skončili, v čom boli vaše prednosti a slabosti,“ dopĺňa na záver Dranga. Ak sa hlásite na miesto a máte referenciu, je to vaša konkurenčná výhoda oproti ostatným. Pôsobí dobrým dojmom, že hráte s otvorenými kartami a nemáte čo skrývať.

Denník Pravda – Kariéra. Utorok 6. júna 2006, str. 20

Mohlo by Vás zaujímať