Personálny marketing – mocný nástroj dnešnej doby

Máte problém obsadiť určité pozície vo vašej spoločnosti? Alebo atraktivita vašej firmy nie je taká ako by ste si želali? Máte pocit že priťahujete nesprávne pracovné sily? Je možné, že potrebujete personálny marketing. Osobitnej téme HR Branding sa budeme venovať aj na ďalšom pokračovaní workshopov HR Development Academy, a to už 11.12.2014.

Vývoj personálneho marketingu

Personálny marketing bol prvotne ponímaný ako spôsob náboru zamestnancov v obdobiach, kedy bol na trhu práce nedostatok pracovných síl. To sa však časom zmenilo a mohlo by sa zdať, že je už nepotrebný. Opak je pravdou. Nakoľko sa situácia na trhu práce na strane pracovných síl zmenila, zmenil sa aj postoj zamestnávateľov a ponímanie personálneho marketingu. Je zrejmé, že dopyt dnes prevyšuje ponuku a o ľudské zdroje už nie je núdza. Na akýkoľvek pohovor sa pravdepodobne prihlási nespočetné množstvo ľudí. Manažéri, ako aj personálne agentúry veľmi rýchlo prišli na to, že získanie výhody oproti konkurencii, odhliadnuc od samotného prežitia podniku, záleží z veľkej miery práve od kvality ľudských zdrojov, nie jej kvantity. Dnes nám teda personálny marketing slúži ako proces, ktorý zabezpečí dlhodobé personálne zdroje na základe personálneho plánovania a personálnej stratégie. Využíva funkcie a nástroje marketingu a premieta ich do oblasti personálnej politiky. Poskytuje cenné informácie pre manažment a personalistov a komunikuje s cieľovou skupinou, v tomto prípade teda s kvalitným potenciálnym zamestnancom, s ambíciou zvýšiť atraktivitu firmy v očiach takéhoto kandidáta o zamestnanie. Orientáciou na zamestnanca sa personálny marketing snaží vyhnúť problému dnešnej doby, ktorým nie je nedostatok uchádzačov, ale nedostatok tých správnych uchádzačov o zamestnanie. Faktom je, že sa zvyšuje počet zamestnancov pred dôchodkom a mladí absolventi vysokých škôl odchádzajú do zahraničia za víziou lepšej životnej úrovne. Práve s cieľom osloviť mladú pracovnú silu a zatraktívniť svoj podnik prichádza tvorba personálneho marketingu, pretože dnes neprichádza ohrozenie podniku zlou investíciou, ale práve nesprávnym výberom nových zamestnancov.

Nechajte to na nás

Ak si neviete rady, ako osloviť potenciálnych správnych kandidátov pre vašu spoločnosť, nechajte to na nás. My pre vás, na základe vašich špecifických požiadaviek vytvoríme profil pracovnej pozície a špecifikujeme ako pracovné, tak i osobnostné požiadavky na budúcich zamestnancov. Následne zorganizujeme riadené pohovory, kde vyberieme dvoch až štyroch správnych kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú stanovené požiadavky. Kandidátov vám odprezentujeme a dohodneme vám s nimi stretnutie, na ktorom už sami zistíte, ktorý vám najviac vyhovuje.

Mohlo by Vás zaujímať