Personálny audit pre vaše dobro

Hodnotenie zamestnanca ponúka širokú škálu rozvoja ľudských zdrojov. Vyúsťuje do spoločných aktivít, teambuildingov, spoločných kurzov a rozvoja tímového ducha firmy.

Personálny audit

Výkon personálneho auditu môže byť pre firmu stresujúca záležitosť. Nikomu sa nepáči cudzí človek, ktorý príde do vášho priestoru za úlohou hodnotiť vašu prácu, vaše správanie a váš celkový prínos pre spoločnosť. Je to zaťažujúca situácia aj pre vedenie firmy, pretože hodnotenie zamestnancov je preň síce dôležitou časťou procesu auditu ľudských zdrojov, no stres, ktorý tým spôsobujú svojim zamestnancom pre nich nie je ani príjemný, ani užitočný. Málo zamestnancov si ale uvedomuje, že audit neslúži na znižovanie stavov. Slúži predovšetkým na zhodnotenie celkového stavu ľudských zdrojov v spoločnosti s perspektívou cieleného rozvoja zamestnancov, ktorí už vo firme sú. Je to pozitívne z oboch pohľadov. Pokiaľ audit dopadne dobre, zamestnanec má vyhliadku profesionálneho a kariérneho rastu a pokiaľ audit nedopadne práve najlepšie, ponúkajú sa možnosti ďalšieho vzdelávania, napr. soft skills kurzy, alebo kurzy obchodníckych, či manažérskych zručností. 

Manažérsky audit

Odnožou personálneho auditu je manažérsky audit, kedy sú hodnotení lídri a zamestnanci vo vedúcich postaveniach v spoločnosti, s cieľom hodnotenia manažérskych kompetencií a riadenia firmy. Hodnotí sa schopnosť manažérov viesť tím, motivovať ľudí v ňom, či schopnosť získať autoritu a udržať si ju. Schopnosť viesť tím ľudí si vyžaduje kompetentného a charizmatického človeka, ktorý nie je len vaším šéfom, ale i lídrom a mentorom. Takých ľudí je potrebné nájsť a presadiť. Osobnostné predpoklady pre manažérske zručnosti nemá každý a preto je potrebné si človeka, ktorý má byť v poprednej pozícii, overiť a utvrdiť sa vo svojom výbere.

Mohlo by Vás zaujímať