Naučte sa rozprávať o svojich silných stránkach

Hovorí, že aj napriek skúsenostiam s nezamestnanosťou výberovými konaniami sa ľudia stále pýtajú najprv na benefity a až potom na detaily práce. Osobne každému radí, aby si v súčasnosti dobre rozmyslel, či chce meniť odbor, v ktorom doteraz pôsobil.

Čoraz viac ľudí využíva poradenské služby pri hľadaní si práce. Čo inovatívne môžu v tomto smere očakávať od vás?Už 15 rokov pravidelne prispievame do novinových príloh venovaných osobnostnému rastu a našimi skúsenosťami z trhu práce pomáhame všetkým tým, ktorí hľadajú prácu. Napriek všetkým informáciám, ktoré môžu získať z odbornej literatúry a z médií či z internetu, prichádzajú k nám kandidáti so životopismi, ktoré majú základné nedostatky a nevyjasnené predstavy o svojej budúcej kariére. Preto sme sa rozhodli ponúknuť im poradenskú službu reŠtart, kde náš konzultant individuálne pripraví kandidáta na pracovný pohovor, upraví mu životopis a motivačný list. Takto pripravený kandidát má oveľa väčšiu šancu získať vytúžené miesto. Túto službu využívajú aj spoločnosti, ktoré prepúšťajú svojich pracovníkov, a záleží im na tom, aby ich dlhoroční zamestnanci si čo najskôr našli primerané pracovné miesto. Určite je to pre nich zaujímavé aj preto, že svojim bývalým pracovníkom na rozlúčku darujú jednoduchý a pritom účinný nástroj na získanie dobrej práce. Túto individuálnu prípravu na pracovný pohovor určite ocenia aj čerství absolventi. Zaujímavosťou je, že tento program realizujeme po celom Slovensku. Kandidáti nemusia cestovať do Bratislavy, individuálne pohovory riešime prostredníctvom internetovej komunikácie.

Mnohí z tých, ktorí sa na vás obracajú, už majú s nezamestnanosťou skúsenosti. No sú aj v tomto smere ako uchádzači o prácu "ostrieľanejší“? Vedia, čo môžu v tom nepriaznivom štádiu od pohovorov očakávať?Zaujímavé je to, že niekedy aj uchádzači o prácu, ktorí už absolvovali viac pohovorov a sú pritom zamestnateľní, neidentifikujú správne čo robia na pohovore alebo pri jeho príprave zle a prečo si ich potenciálny budúci zamestnávateľ nevybral. Jednoducho nedostanú spätnú väzbu a chyby opakujú a nie sú pri pohovoroch úspešní. Niekedy sa na nás potom aj zúfalo obracajú s prosbou, aby sme im poradili a otvorene im povedali, čo majú robiť inak.

Existujú paušálne rady pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, alebo poradenstvo šijete individuálne jednotlivcom na mieru?Paušálne rady, samozrejme, existujú, ale keby to v praxi fungovalo tak, že si prečítam návod, ako urobiť veci správne a potom ma čaká len skvelá kariéra, tak sme všetci šťastní a úspešní. Každý človek je jedinečný originál so svojimi prednosťami a nedostatkami. Každý má predsa len trochu inak nastavené vnímanie, čo je dobré a čo už také dobré nie je. A preto chceme okrem toho, že budeme hovoriť o svojich skúsenostiach s každým, kto bude o tieto skúsenosti mať záujem, chceme aj individuálne pripravovať tých, ktorí sa budú snažiť čo najskôr zamestnať sa.

Počas pohovorov dochádza k niekoľkým náročným situáciám. Ktoré sú podľa vás tie najzložitejšie? Kedy podľa vás dochádza k tým rozhodujúcim okamihom? 
Prvý dojem sa, samozrejme, vytvára už pri vstupe do miestnosti a ja pokladám za veľmi dôležitý okamih podanie ruky. Pevný stisk ruky vytvorí základ pre nadchádzajúci pohovor. Otázka mzdy je takisto kritickým miestom, ale vo všeobecnosti napriek tomu, že pohovor je riadený budúcim zamestnávateľom, kritickým miestom je často skôr samotné poradie nasledujúcich otázok kandidáta, kde kandidát sa pýta niekedy, bohužiaľ, najprv na benefity a potom až na detaily ponúkanej práce.

Kandidáti bývajú z pochopiteľných dôvodov veľmi netrpezliví. Ak je to vôbec možné, dá sa ohraničiť najkratší možný čas, za ktorý si majú šancu nájsť nové uplatnenie? 
Všetci tí, ktorí absolvujú napríklad program reŠtart, majú, samozrejme, väčšiu šancu získať rýchlo nové uplatnenie, no zovšeobecňovať to nemôžeme, pretože do toho vstupujú ešte ďalšie aspekty, ako je región, v ktorom kandidáti hľadajú uplatnenie a aktuálne množstvo voľných miest. Sú veci, ktoré ani my, ani kandidáti nevieme ovplyvniť, ale sústreďujeme sa na to, čo môžeme zlepšiť, čo závisí od našich schopností a kandidátových motivácií čo najskôr sa dobre zamestnať.

Spomínané služby nebývajú cenovo veľmi dostupné. Neodrádza to ľudí od vašich služieb? 
Táto služba je, ako som už povedal, veľmi zrozumiteľná, časovo nenáročná a vzhľadom na to, že ju poskytujú naši konzultanti, ktorí dennodenne vykonávajú pracovné pohovory a predstavujú vybraných kandidátov svojim klientom, veľmi úspešná. Cena je prispôsobená tomu, pre koho je táto služba pripravená. Veľmi špeciálna cena je pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl.

Dnes si v zložitých ekonomických pomeroch nemôžu kandidáti priveľmi vyberať. Sú ochotní prijať akúkoľvek pozíciu iba preto, aby mali zaistení príjem, alebo chcú väčšinou zostať vo svojom doterajšom odbore?

Osobne radím každému, aby si veľmi dobre rozmyslel, či naozaj chce zmeniť svoj odbor a hľadať miesto v inej oblasti. Iné, samozrejme, je, keď sú kandidáti k tomu donútení a nenachádzajú v svojom odbore uplatnenie. Ak menia odbor, musia rátať, že ich mzda nebude rovnaká ako tam, kde boli odborníci. Toto si mnohí, bohužiaľ, neuvedomujú a prichádzajú k novému potenciálnemu zamestnávateľovi síce s veľkou chuťou zmeniť svoju doterajšiu kariéru, ale aj s požiadavkami na predchádzajúci alebo dokonca väčší plat. Myslím si, že tieto súvislosti je dobré najskôr si uvedomiť a podľa toho sa potom rozhodnúť. Ekonomická situácia je teraz vážna, no zdá sa mi, že prípadov, keď odborník berie hocičo, je málo.


Hovorí sa, že väčšie šance na uplatnenie budú mať momentálne tí uchádzači, ktorí sa práve vracajú zo zahraničia. Aké šance dávate potom nezamestnaným na našom pracovnom trhu? 
Závisí to od toho,, čo v tom zahraničí robili. Čašníčka, ktorá obsluhoval v Anglicku v malej reštaurácii aj to väčšinou Slovákov a Poliakov veľkú výhodu na našom trhu nemá. Architekt, ktorý pracoval v projekčnej kancelárii v Londýne, bude na Slovensku aj napriek kríze určite žiadaný.

Aj v tomto prípade platí, že o prijatí do zamestnania rozhodujú aj osobné kontakty so zamestnávateľom. Súhlasíte?

Osobné kontakty sa väčšinou uplatňujú na miestach skôr administratívnych, tam, kde nie je potrené ovládať cudzí jazyk a, samozrejme, v menších mestách. Napriek tomu ak ja, ako riaditeľ, osobne poznám kandidáta, poznám jeho charakterové vlastnosti, rodinné zázemie odkiaľ pochádza a motiváciu, môžem ho zamestnať s väčšou istotou, že sa pri tomto výbere nepomýlim. Neúspešný kandidát z výberového procesu to môže považovať za protekcionalizmus.
 Ktorých chýb sa ľudia pri pohovoroch najčastejšie dopúšťajú?

Napriek množstvu odporúčaní, stále nie sú vhodne oblečení, nemajú so sebou prezentácie svojich predchádzajúcich výsledkov, referenčné listy, nevedia ani sami rozprávať o svojich silných stránkach a pred samotným pohovorom si nenaštudujú, čo vlastne navštívená spoločnosť, v ktorej chcú pracovať, robí. A pritom stačí málo. Chvíľku sa popozerať po internete.

HNonline.sk 

Mohlo by Vás zaujímať