Appelia cup 2010

Appelia cup  - Futbalová liga, určená pre približne 500 detí z 52 detských domovov z celého Slovenska. Spája mladých ľudí, ktorí sú sociálne vylúčení zo spoločnosti a dáva im šancu integrovať sa do majoritnej spoločnosti a tým zlepšiť kvalitu života v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Futbalová liga sa hrá už od roku 2003 a už v prvom roku zaznamenala veľký úspech. Hlavným organizátorom celého podujatia je Fond podpory dobre myšlienky, zriadený v rámci poradensko-vzdelávacej skupiny Appel Group. Prezidentom podujatia je športový komentátor Karol Polák. Nad celým projektom preberá záštitu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a tým dáva projektu dôležitosť z pohľadu štátnej správy. Projekt taktiež každoročne podporujú mnohé súkromné spoločnosti. Toto podujatie pre deti z detských domovov a hlavne pre mladé futbalové talenty je unikátna príležitosť ukázať svoj talent a hlavne byť súčasťou veľkého tímu a zároveň byť súčasťou spoločenského života.

Deti získavajú šancu zúčastniť sa športového podujatia a tým preukázať svoj športový talent. Účasťou na celej lige sa deti prirodzeným spôsobom učia o tolerancii, fair-play, o budovaní tímu a zdravému súťaženiu. Prostredníctvom tejto futbalovej ligy sa snažíme deťom poskytnúť efektívne využitie voľného času, budovanie športového ducha, spoznávanie nových priateľov a začleňovanie sa do spoločnosti.

Futbalová liga prebieha celoročne, od septembra až do júna a vrcholí veľkým finálovým podujatím, ktoré sa každoročne koná v júni v meste Štrba. Realizácia takého projektu je možná iba za spolupráce a zainteresovaní jednotlivých sektorov, organizácií, ktoré sa priamo či nepriamo podieľajú na realizácii futbalových zápasov, t.j.

Štátna správa. Nad projektom preberá záštitu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Miestna samospráva. Finálové turnaje sa hrajú v meste Štrba. Týmto prispievajú k rozvoju komunitného života a účasti samosprávy na charitatívnom podujatí.

Prezidentom celej futbalovej ligy je bývalý športový moderátor Karol Polák, ktorý získal v roku 2009 ocenenie Slovenskej humanitárnej rady za organizáciu tohto podujatia.

Profesionálni futbaloví rozhodcovia, ktorí rozhodujú futbalové zápasy počas celého roka.

Majitelia futbalových klubov, ktorí bezplatne poskytujú veľké futbalové ihriská.

Súkromné spoločnosti, partneri podujatia, ktorí finančne a vecne každoročne podporujú futbalovú ligu.

 

Appelia cup 2010

Tohtoročná súťaž sa začala v septembri 2009 miestnymi zápasmi detských domovov v rámci mesta a okresu. Najlepšie tímy postúpili do štvrťfinálových turnajov odohrávajúcich sa na jar 2010. Celkom štyri štvrťfinálové turnaje na štyroch ihriskách, v ktorých sa zúčastnili vždy štyri najlepšie tímy z dvoch krajov. (V Senci Bratislavský a Trnavský kraj, v Trenčíne Trenčiansky a Nitriansky, v Banskej Bystrici, Žilinský a Bystrický kraj a v Humennom kraje Prešov a Košice.) Prvé dva tímy z každého turnaja (spolu osem tímov) postúpili do dvoch semifinálových turnajov z ktorých prví dvaja postúpili do finále (spolu štyri tímy).

Celá futbalová liga vyvrcholila 3-dňovým finálnym podujatím v dňoch 21 . – 23.júna 2010 v meste Štrba vo Vysokých Tatrách., kedy sa odohrali finálové zápasy, ktoré boli spojené s inými kultúrnymi a spoločenskými podujatiami pre deti z detských domovov. Tohtoročným víťazom boli chlapci z Prešovského kraja.

Veľké poďakovanie patrí generálnemu partnerovi súťaže, spoločnosti T-Systems, ako aj ostatným partnerom za finančnú podporu a vecné dary: T-Com, T-Mobile, IBM, TISSOT, JOMA, U.S.Steel Košice, Alcatel-Lucent, Gratex International, SART, 7days, CGC, AquaCity Poprad, Leaf, Acis, Hospodárske Noviny, Rádio Regina, Zoznam.sk.

Video Appelia cup 2010

Napísali o nás