Ako dnes funguje HR?

Z opatrného a prezieravého správania sa firiem voči ich investíciám do produktov a služieb, došlo aj v oblasti HR k mnohým zmenám. Zoštíhľovanie nastalo nielen v platových podmienkach, menej sa investuje aj do vzdelávania zamestnancov. „Mnohé spoločnosti sa postavili k otázke vzdelávania tak, že na určité obdobie ostávajú len pri najnutnejších školeniach. Žiaľ, ustupuje sa aj od odborných školení zameraných na osobnostný rozvoj v rámci fungovania vo firme,“ hovorí Andrea Tkáčová z poradensko-vzdelávacej spoločnosti Excellent Training. Čo sa týka recruitingu, tu mala kríza asi najvýraznejší dopad. „Firmy pozastavili výbery a spoluprácu s personálnymi spoločnosťami, resp. snažia sa obsadiť jednotlivé pozície z vlastných zdrojov,“ uvádza Michaela Bendáková z presonálno-poradenskej spoločnosti APPEL COUNSELLING.

Ani headhunting sa nevyhol vplyvu krízy. Ten býva mnohokrát zastavený a spoločnosti s výberom radšej čakajú alebo hľadajú všetky možné spôsoby, ako situáciu vyriešiť tak, aby túto pomerne nákladnú metódu vyhľadávania nemuseli využiť. Ďalšou nie veľmi priaznivou skutočnosťou je to, že momentálne je na trhu veľké množstvo kandidátov a záujem o jedno pracovné miesto je niekoľkokrát väčší, ako o rovnaké pracovné miesto v minulosti. Personalisti taktiež poukazujú na výrazne znížené nástupné platy, ktoré sú firmy ochotné ponúknuť pri nástupe do zamestnania. Okrem týchto negatív je možné vidieť, že síce žiadateľov o zamestnanie pribudlo, no je omnoho náročnejšie vybrať toho správneho. „Aj keď v minulosti boli prípady, že kandidáti reagovali na inzerát a nespĺňali požiadavky, dnes je skôr výnimkou, ak tie požiadavky spĺňajú. V dôsledku toho treba venovať o to viac času a energie kvalitnému výberu,“ upozorňuje Jaroslava Španková z personálnej agentúry InfoWork.

Aká je momentálna situácia?

Situácia je ťažká, no treba dúfať, že všetko raz pominie. A tomu veria aj personalisti. „Obdobie približne od konca roku 2008 sa nesie vo všeobecnosti v znamení opatrnosti a vyčkávania. Nikto nevie s určitosťou povedať, ako sa situácia bude vyvíjať, preto mnohé oblasti prešli do stavu hibernácie alebo boli úplne škrtnuté,“ hovorí A. Tkáčová. No personalisti sa ani napriek tomu nevzdávajú a veria, že v budúcnosti bude situácia lepšia. Ľubomír Dranga zo spoločnosti APPEL COUNSELLING síce nie veľmi optimisticky podotýka, že nič už nebude také, aké bolo predtým, ale pozitívne podľa neho je, že vzniknú nové zaujímavé produkty. Ako ďalej uvádza, kríza môže dávať priestor, urýchľovať, nechávať vyzrieť inovatívnosť. Negatívum vidí najmä v tom, že celá personalistika zastala kvôli tomu, že firmy nenaberajú ľudí.

Pozitíva, ktoré kríza priniesla HR

Negatíva vyplývajúce z dôsledkov krízy sú známe, no začíname vnímať aj prvé pozitíva, ktoré so sebou priniesla. „Krízu vnímame ako očistný proces. Firmy sú teraz viac zamerané na kvalitu a účel, úžitok dodávky, čo má priamy dopad na konkurenčné prostredie a kvalitu produktov. Niektoré menšie, konkurencie menej schopné vzdelávacie spoločnosti zanikajú - v tom vidíme čiastočne aj pozitívum, lebo sa „netrieštia sily.“ Firmy ďalej viac selektujú, koho zo svojich zamestnancov na školenie pošlú, čo má za následok vyššiu motiváciu pracovníkov podávať vyšší výkon,“ myslí si A. Tkáčová. Ako ďalšie pozitívum vníma posun v myslení v zmysle fl exibility – podľa nej prežijú skutočne len firmy pružné v konaní i myslení a v komplexnom profesionálnom prístupe ku klientovi. Pozitíva v oblasti recruitingu sú už menej citeľné. Podľa slov M. Bendákovej je málo pozícií, kandidátov a špecialistov, je len veľa absolventov a ľudí, čo sa vracajú zo zahraničia. Prácu im pri výberoch komplikujú kandidáti, ktorí vôbec nespĺňajú požiadavky a hlásia sa na všetky pozície do radu. Ľ. Dranga vidí pozitívum v tom, že odídu niektorí odborníci, ktorí vlastne neboli odborníci. Prečistí sa trh, prídu aj noví ľudia. Pristúpi sa k takým rozhodnutiam, ku ktorým by sa za iných okolností, alebo v predkrízovom období nepristúpilo. Kríza je podľa neho príležitosť vymyslieť nové veci a zároveň odstrihnúť staré a nepotrebné. Je presvedčený o tom, že prežijú tie HR firmy, čo dokážu sprevádzať klienta týmto krízovým obdobím.

Instore.sk 

Mohlo by Vás zaujímať