Outplacement

„Každý vzťah sa niečím začína, určitým spôsobom prebieha a takisto končí. Jeho kvalita sa neprejavuje na začiatku, ale práve vtedy, keď sa všetko končí.“

 

Anglický výraz outplacement znamená podporu a pomoc človeku v situácii, v ktorej sa nachádza pri strate zamestnania.

 

Je účinnou pomocou ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii po strate zamestnania alebo ktorí sa v nej onedlho ocitnú. Program vedie k zmene myslenia ľudí. Mnohí z nich prechádzajú do iných odborov, v ktorých majú príležitosť lepšie uplatniť svoje schopnosti. Skúsenosti hovoria, že väčšina ľudí, ktorí prešli outplacementom, je schopná nájsť nové zamestnanie do pol roka od prepustenia. Pomocou prepúšťaným ľuďom si vaša firma buduje prestíž a pozitívny imidž. Tým okrem iného pôsobí na nových potenciálnych zamestnancov ako dôveryhodný zamestnávateľ, ktorý je zárukou istoty.

 

Sesterské spoločnosti APPEL COUNSELLING, s.r.o., iw.sk, s.r.o. a EXCELLENT TRAINING, s.r.o. vám ponúkajú komplexný program, ktorého cieľom je snaha pripraviť prepustených pracovníkov na hľadanie nového zamestnania a pomôcť im uplatniť sa na trhu práce.

 

Ide o ojedinelý druh spolupráce troch firiem, v ktorom spoločnosť APPEL COUNSELLING zabezpečí outplacementové poradenstvo a snaží sa o umiestnenie prepustených pracovníkov na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu.
EXCELLENT TRAINING odborne a organizačne zabezpečí školenie pracovníkov zahrnutých do programu Outplacement.
Úlohou spoločnosti iw.sk je sprostredkovať novú pracovnú príležitosť pri výkonných a nižších typoch pozícií využitím siete pobočiek na celom území SR.
Je to prvý projekt spolupráce viacerých firiem v tejto oblasti na Slovensku, pričom spomínané firmy sú kooperáciou schopné v plnej miere splniť vaše teritoriálne požiadavky na výkon práce, ako aj pokryť celé spektrum pracovných pozícií.

 

Použité metódy:

 

  • personálna analýza – testy a interview, pričom výstupom je sprievodný materiál (profil pracovníka)
  • zaevidovanie údajov do personálnej databázy a snaha o zaradenie do vhodných výberov
  • tréningový program zameraný na orientáciu na trhu práce, spôsoby vyhľadávania nového zamestnania, sebaprezentáciu a motiváciu
  • individuálne konzultácie prepustených pracovníkov s našimi konzultantmi v období 3 mesiacov
  • outsourcing – prechod zamestnanca do externej dodávateľskej spoločnosti

 

V prípade záujmu o spoluprácu vám po úvodnom stretnutí bezplatne spracujeme stručný návrh spolupráce, ktorý obsahuje popis a zoradenie jednotlivých krokov. V ďalšej fáze nasleduje časový harmonogram a finančný rozpočet.

 

 

 

Kontakt:

APPEL COUNSELLING, spol. s r. o.

Mobil: +421 904 466 136 

E-mail: personalneprojekty@appel.sk