Online dotazník

Súčaťou výberového procesu APPEL COUNSELLING je vyplnenie osobného dotazníka. Vyplnený dotazník predstavuje ďalší krok v rámci výberového procesu. Pozostáva z niekoľkých častí, ktoré nám povedia viac o vašich skúsenostiach, znalostiach a tiež o vašich očakávaniach. Všetky údaje uvedené v dotazníku považujeme za dôverné. Samozrejme, že jeho vyplnenie je dobrovoľné.

Vyplniť dotazník