Assessment centrum

Inak nazývané aj hodnotiace centrum dáva odpoveď na otázku, ako zefektívniť výberové konanie. Je to skupinový výber zamestnancov, kde je základnou metódou výberu selekcia a porovnávanie uchádzačov o zamestnanie.

 

Prebieha s pomocou metód ako sú:

 

  • riešenie modelových situácií, individuálnych a skupinových úloh
  • individuálnych pohovorov
  • psychologická diagnostika

 

Výhody assessment centra

 

Je to objektívna metóda a umožňuje porovnať viacero uchádzačov súčasne. Výber zamestnancov touto metódou je časovo nenáročný a patrí medzi najefektívnejšie metódy výberu. Zaručuje výber najkvalitnejších zamestnancov a eliminuje náklady spojené s nekvalitným výberom pri klasických pracovných pohovoroch. Vidíte uchádzačov priamo pri práci a konkrétnych modelových situáciách, čo je nie klasickým pohovorom možné dosiahnuť.

 

Na záver assessment centra budete vedieť ako vie váš budúci zamestnanec riešiť problémové situácie, ako zvláda stresové situácie, ako rieši konfliktné situácie, ako reaguje a komunikuje so svojim okolím a mnohé iné. Táto metóda je vysoko účinná najmä pri výberoch pracovníkov na manažérske pozície a pozície so zameraním na obchod a predaj, napr. obchodných reprezentantov, a obchodných riaditeľov či projektových manažérov.

 

 

 

 

Kontakt:

APPEL COUNSELLING, spol. s r. o.

Mobil: +421 904 466 136 

E-mail: personalneprojekty@appel.sk