Novinky, rady a články

    PERSONNEL AUDIT is a counselling service focused on an objective and qualified evaluation of personal and professional potential of employees. This service offers an audit of human resources and it provides a complex picture of the personnel situation in the organization. Personnel audit can be additionaly accompanied by the JOB ANALYSIS.   The focus of personnel audit Personnel audit is focusing on evaluation of employees in several areas. They are defined individually according to the client and job position.
      Potrebujete rýchlo zohnať zodpovedné hostesky, či komunikatívnych promotérov pre Váš projekt?   Pomôžeme Vám pri organizácií veľkej eventovej akcie?   Máme radi výzvy a vieme si poradiť s každou požiadavkou klienta.    
Projekt HR Development Academy organizuje už tento štvrtok - 22. septembra, podujatie na tému „Ako môže interná komunikácia podporovať angažovanosť a výkonnosť zamestnancov?“. Spíkrami budú len tí najpovolanejší - na túto problematiku budú hovoriť odborníci zo spoločností CRH (Slovensko), Metro, Orange a SPP.
Nedostatok kvalifikovaných ľudí na slovenskom pracovnom trhu. Chýbajúca motivácia a problém s dlhodobou udržateľnosťou. Absentujúca prepojenosť teórie s praxou na školách. „Náročná“ generácia Y. 
    Imrich Mészáros, managing director, Camfil s.r.o., Levice o svojej spoločnosti: Sme švédska rodinná spoločnosť, ktorá je lídrom v oblasti filtrácie vzduchu už vyše  50 rokov. Výrobný závod v Leviciach začal svoje pôsobenie v medzinárodnej skupine Camfil už v roku 2007 a v dnešnej dobe mu v nej patrí popredné miesto. 
Employer branding sa stáva neoddeliteľnou súčasťou strategickej marketingovej komunikácie moderných spoločností. Budovanie zamestnávateľskej značky je dôležitým faktorom pre efektívny nábor a udržanie kvalitných zamestnancov vo firmách.
Našim cieľom je prinášať aktuálne informácie pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú oblasťou rozvoja ľudských zdrojov, predstaviť zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie a poskytnúť inšpirácie a praktické skúsenosti renomovaných odborníkov z významných firiem.
Obchod nás baví. A baví nás aj hrať sa, smiať sa, tvoriť a byť na chvíľu umelcami. Tvoriť nielen tak hocičo, ale rovno stratégiu. Že vám to nedáva zmysel? Tak vám opäť poodkryjem kúsok z nášho umenia a práce s ľuďmi v spoločnosti METRO.
  Interný prieskum firemnej klímy pre potreby strategických rozhodnutí.
                      
Diagnostické nástroje si stiahnete tu. Test MED - myEgo - diagnostic sníma postoje a pracovné stereotypy jednotlivca na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 20 oblastí mapovaného správania respondenta:
  Diagnostické nástroje si stiahnete tu. Test TED - teamEgo - diagnostic (max. 20 respondentov) sníma postoje a pracovné stereotypy v tíme na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 23 oblastí mapovaného správania respondenta:  
  Externý prieskum zameraný na vnímanie zamestnávateľskej značky.
Hrá v dnešnej dobe certifikácia projektových manažérov dôležitú úlohu? Ako rozvíjať rôzne skupiny v rámci medzinárodnej komunity, ktorej zloženie sa dynamicky mení?
HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Nepremeškajte možnosť zúčastniť sa už 7. ročníka Konferencie HR Development Academy: Rozvoj ľudských zdrojov 2016. Každý rok prinášame tie najaktuálnejšie trendy v oblasti HR. 
Skauti dostávajú za zásluhy odznaky, dospelí si zase obkladajú mená titulmi. Predajné organizácie používajú na porovnanie výkonnosti nástenky. Zamestnanec mesiaca je ocenenie pre toho, kto má najväčší úspech. Body dávame aj majiteľom vernostných kariet. Sú to vlastne také malé firemné hry. Avšak tie najúspešnejšie hry majú veľmi zaujímavý dej a návykový herný cyklus.
HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Nepremeškajte možnosť zúčastniť sa už 7. ročníka Konferencie HR Development Academy: Rozvoj ľudských zdrojov 2016. Každý rok prinášame tie najaktuálnejšie trendy v oblasti HR. 
Cieľom HR Development Academy je prinášať aktuálne informácie pre všetkých, ktorý sa profesionálne venujú oblasti rozvoja ľudských zdrojov, predstaviť zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie a poskytnúť inšpirácie a praktické skúsenosti renomovaných odborníkov z významných firiem.  
  Trh práce je len jeden, takmer každý z nás je teoreticky v jednom okamihu kandidátom, súčasným i bývalým zamestnancom.  Podľa prieskumov: až 85% súčasných zamestnancov je zároveň na trhu práce 25% si hľadá nové zamestnanie aktívne a 60% pasívne len 15% je úplne spokojných so svojim zamestnaním a meniť zamestnávateľa nehodlá.
Pred pár mesiacmi sme rozbehli službu, ktorá sľubovala odbúranie administratívy spojenej so zadávaním inzercie, prínos kvalitných životopisov za málo peňazí, taktiež bola zdôrazňovaná úspora času a energie - rýchlosť služby a výsledky výberov už do 1 týždňa. Toto všetko potrebovala firma Lamitec, ktorá službu CV box vyskúšala hneď v júli:
Podniky posilňujú efektivitu svojich procesov, produktivitu práce a výkonnosť oddelení a zamestnancov. Jedna z ciest vedie cez motiváciu prostredníctvom odmeňovania výkonu. V našej spoločnosti Camfil s.r.o. Levice sme odmeňovací systém zacielili na budovanie výkonnosti a využili sme pritom zaujímavú koncepciu, ktorá priniesla výsledky. Začať treba definíciou úžitku
Ako správne zaviesť postupy agilného radenia do procesov spoločnosti? Je metodika agilného riadenia správnou voľbou pre riadenie výkonnosti zamestnancov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete odpoveď už 24. Septembra 2015. HR Development Academy má pre Vás opäť atraktívny workshop!
Úspešný projekt HR Development Academy Vám aj tento rok ponúka atraktívny program na tohto ročnú jeseň/zimu! Ako vždy Vám prinesieme aktuálne informácie, ktoré sa profesionálne zaoberajú oblasťou rozvoja ľudských zdrojov a poskytneme inšpirácie a praktické skúsenosti renomovaných odborníkov z významných firiem.           
  Využite možnosť stráviť aj túto jeseň/zimu s HR Development Academy. Jesenný balík HRDA 2015 je tu!  
Vrátili ste sa z konferencie a určite minimálne jeden z rečníkov hovoril o tom, že kľúčová aktivita, ktorá oddeľuje úspešné firmy od neúspešných, je talent management program. Nadšene a odhodlane hľadáte viac informácii. Natrafíte na rôzne modely a prístupy, moderné nástroje, ktoré sľubujú, že práve oni najviac prispejú k rozvoju talentov vo vašej firme.
19.3.-20.3.2015 sme sa stretli už pri 6. ročníku konferencie Rozvoj ľudských zdrojov v štedrých priestoroch Slovenskej sporiteľne.
  Niet pochýb, že performance management je jedným z kľúčových procesov riadenia výkonnosti organizácie. Stanovovanie cieľov a následne sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia je alfou a omegou fungovania organizácií. 
  Talent  manažment je stálicou v spoločnostiach podporujúcich cielený  rozvoj zamestnancov. Ako však zabezpečiť, aby bol  talent manažment prínosný dlhodobo?   
  V súčasnej dobe je na zamestnancov kladený enormný tlak- časový, výkonnostný, interpersonálny a intrapersonálny. Vzniká nevyhnutná potreba osvojenia zručností, ktoré zamestnancom pomôžu udržať si nad enormným  tlakom nadhľad, zrelý postoj k sebe samému a k druhým. Zvýšenie subjektívnej pohody a vnútornej stability vplýva na spôsob akým pristupujeme k práci, komunikujeme, riešime problémy, teda veľa získava aj samotný zamestnávateľ.
S novou sezónou sme pre Vás v HR Development Academy pripravili výhodný balík HRDA 2015!    
Ak napíšete do vyhľadávača skovo “koučing”, možete dlhé hodiny klikať na odkazy a zisťovať čo všetko koučing je, prípadne nie je a tiež zistíť, že koučovať možno akúkoľvek ľudskú činnosť od sexuálneho života po kariérny rast a možno tiež nadobudnete pocit akejsi trendy bubliny.
Personálny marketing v súčasnosti predstavuje populárnu časť v oblasti personálnych činností. Predstavuje spôsob, koncepciu a proces získavania pracovných síl z externého,  ale aj  vnútorného prostredia. Boj o kvalitných zamestnancov sa stal pre spoločnosti  nevyhnutným, pokiaľ tieto chcú obstáť v konkurenčnom boji. Začína procesom získavania a náboru nových pracovných síl, kedy spoločnosti komunikujú svoju pracovnú ponuku rôznymi spôsobmi a viacerými médiami (web, printové média, sociálne siete atď).
Spoločnosti  v súčasnej dobe pôsobia v  neustále meniacom sa prostredí. Schopnosť firmy konkurovať na trhu je určená jej flexibilitou a rýchlosťou s akou sa dokáže prispôsobovať zmenám. Potrebuje však takých lídrov, ktorí vedia promptne reagovať na meniace sa prostredie, prinášajú inovácie a dokážu viesť, motivovať a stabilizovať svojich podriadených aj v neistých podmienkach.
Employer branding, budovanie značky zamestnávateľa alebo tvorba imidžu. Nech už použijeme ktorýkoľvek z týchto názvov, stále ide o jedno a to isté – ako zaujať potenciálnych zamestnancov a vyvolať v nich emócie, u existujúcich zamestnancov podporiť dôveru vo firmu, v ktorej pracujú a zvýšiť ich lojalitu. Táto téma čoraz viac rezonuje medzi zamestnávateľmi a mnohé spoločnosti si začali uvedomovať jej nevyhnutnosť. Nestačí sa však iba vedieť dobre predať alebo ukázať v nepravdivo krásnom svetle.
Najlepšou reklamou pre firmu je, keď o nej dobre hovoria jej vlastní zamestnanci. Na to, aby to tak bolo treba, aby sa v práci cítili dobre, vedeli, čo sa vo firme deje a prečo je to tak. 
Máte problém obsadiť určité pozície vo vašej spoločnosti? Alebo atraktivita vašej firmy nie je taká ako by ste si želali? Máte pocit že priťahujete nesprávne pracovné sily? Je možné, že potrebujete personálny marketing. Osobitnej téme HR Branding sa budeme venovať aj na ďalšom pokračovaní workshopov HR Development Academy, a to už 11.12.2014.
Služby personálnych agentúr sú stále viac populárne. Čoraz viac firiem sa spolieha na odborné znalosti a personálne služby pracovníkov pracovnej agentúry, nielen pre rozvoj ľudských zdrojov v stredných a nižších pozíciách, ale aj pre obsadenie pozícií vrcholového manažmentu, kde je výber zamestnancov naozaj kľúčový.
Hľadáte si nové zamestnanie? Personálna agentúra vám môže pomôcť dvomi spôsobmi:
Hodnotenie zamestnanca ponúka širokú škálu rozvoja ľudských zdrojov. Vyúsťuje do spoločných aktivít, teambuildingov, spoločných kurzov a rozvoja tímového ducha firmy.
Keď prejdete prvou fázou výberu zamestnancov, t. j., keď váš životopis zaujme zamestnávateľa a ste kontaktovaný s pozvánkou na pohovor, ste kvalifikovaný vykonávať danú prácu. Máte všetky potrebné znalosti, zručnosti a jednoducho, ste vhodný kandidát.
Ako preniesť vedomosti od tých, ktorí vedia k tým, ktorí to vedieť potrebujú? Je takýto prenos informácii potrebný? Ako ho zvládnuť vo väčších spoločnostiach? 
Veľa spoločností nepovažuje riadenie znalostí za dôležitú oblasť. Dôvodov je hneď niekoľko: buď si nemyslia, že by sa danou problematikou mohli, prípadne mali zaoberať, zámerne sa tzv. Knowledge managementu vyhýbajú, alebo len nevedia "ako na to." Avšak za úspechom každej firmy stojí v pozadí práve riadenie znalostí.
Psychológovia radia recruiterom nesústrediť sa pri výbere zamestnancov na prvý dojem z uchádzača. Tvrdia, že prvý dojem neodráža kvality daného kandidáta a môže byť veľmi zavádzajúcim. Ľahko tak môžeme odpísať inak výborného kandidáta a prijať menej kompetentného, avšak zo schopnosťou „lepšie sa predať“.
Musíme si pripustiť je fakt, že prvý dojem je vždy záležitosť  veľmi subjektívna. Náš kandidát môže mať zvládnuté všetky taktiky „impression managementu“, no my z neho máme i napriek tomu negatívny pocit. Tu už pri prvých sekundách kontaktu vstupujú do hry naše vnútorné – väčšinou nevedomé – asociácie.
Hovorí sa, že na urobenie prvého dojmu máme len jeden pokus. Skutočnou pravdou je, že na vytvorenie dobrého dojmu máme len 6 minút a 25 sekúnd a i tak ho nemáme úplne vo vlastných rukách. Vytváraniu alebo manažmentu dojmov sa v súčasnosti venuje veľké množstvo odborníkov, rozvinuté je i poradenstvo v oblasti vytvorenia dobrého dojmu na pracovnom pohovore. Čo si máme teda všímať na uchádzačoch a ako sa nenechať „oklamať“ nacvičenými praktikami?
Je prirodzenou vlastnosťou ľudí, snažiť sa zapôsobiť na druhých v tom najlepšom svetle. Výberové konanie je obzvlášť situáciou, v ktorej je kandidátovým záujmom zanechať dobrý dojem. Dozvieme sa tak prikrášlené verzie pracovných úspechov, a naopak, niektoré závažné skutočnosti kariéry ostanú zatajené. Ako sa teda dopátrať k objektívnej pravde?
Skôr než odošlete Váš životopis so žiadosťou  o zamestnanie, skontrolujte, či spĺňa nasledujúce kritériá:
V poslednom období sa spoločnosti stretávajú s viacerými problémami. Ľudia nemajú dostatočnú motiváciu, upadá pracovná morálka, vytvára sa nezdravý vzťah zamestnancov k firme, stagnuje ich produktivita. A stále je veľa organizácií odmeňujúcich pracovníkov podľa výkonu.
Pokiaľ proces riadenia ľudí vo firme myslíte naozaj vážne, časom budete musieť implementovať určitý systém na riadenie ich výkonnosti. Ibaže čo je a čo nie je potrebné merať, aby úsilie nakoniec nebolo kontraproduktívne? 
Vo firme často meramé aj spotrebu ceruziek, papiera, energie, účty za telefón... veľmi často sa však zabúda na kvalitné meranie ľudských zdrojov. Ako na to?
Našim údelom, teda údelom personalistov, sú „technikálie,“ odmeňovania, ktoré tak často riešime. Sú to rôzne rozpočty, platové analýzy, medziročné porovnania v rôznych granularitách a iné plány.
Mať vo firme spokojných zamestnancov môže znieť ako utópia. Stále sa nájde niečo, čo niekomu prekáža, s čím nesúhlasí... 
Čo je HR Development Academy? Ako vznikol jej koncept a prečo sa venujeme týmto témam?
10 najčastejších otázok o personálnom lízingu
Spoločnosť BrainFit Center sa zaoberá zaujímavými technikami precvičenia mozgu. Vypočujte si viac o tom, ako táto neštandardná a alternatívna technika funguje.
Na konferencii Rozvoj ľudských zdrojov sme hovorili aj na tému : Burn out ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov.  
Zvyknete rozmýšľať nad odpoveďou? Máte premyslené, akoby ste postupovali ak by nastala takáto situácia? Máte vyriešenú otázku nástupníctva vo vašej firme? Kto prevezme funkciu a stopercentne nahradí chýbajúci článok?
Dôležitým faktorom, ktorý pôsobí na  firemnú kultúru je angažovanosť pracovníkov podniku. Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu Gallup je len 13% zamestnancov angažovaných v práci. Prieskum prebehol v 142 krajinách sveta. Určite sa už každý z vás stretol so zamestnancami, ktorých práca nenapĺňa, mnohokrát i demotivuje. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje firemnú kultúru spoločnosti.
Dnešným svetom vládnu informácie. Je to možno klišé, ale zároveň aj holá pravda a najmä realita pre každého z nás a pre každého jedného zamestnávateľa.
Často zabúdame na základnú vec a to, že všetky dosiahnuté výsledky v rámci firmy sú výsledkom jednotlivých ľudí, ich výkonu, zaangažovanosti, vzdelania a motivácie. 
Ján Filc je jedným z našich najúspešnejších hokejových koučov v histórii. Jeho život sa však nespája iba s hokejom. Ako riaditeľ obchodnej spoločnosti má bohaté skúsenosti s manažovaním viac ako 60 zamestnancov. Ako sa sám vyjadril, dôsledky dobrých či horších rozhodnutí sa v pracovnom živote nedostavia tak rýchlo ako v športe.
1. Začnite myslieť pozitívne Posilnite svoje odhodlanie prostredníctvom pozitívnych výrokov o sebe: "Toto zvládnem" alebo "Niečo podobné sa mi podarilo už aj v minulosti, nie je dôvod aby som to teraz nezvládol" a podobne. 2. Vizualizujte Ak viete, že budete v blízkej dobe čeliť stresovej situácii, predstavte si sami seba prekonávať ju úspešne. Zopakujte si to aj niekoľkokrát.
Keď sa pred 15 rokmi začínala na Slovensku naplno rozvíjať oblasť HR týkajúca sa  vzdelávania a rozvoja, začali mnohé spoločnosti zavádzať novinky v rámci vzdelávania a rozvoja systémom podľa hesla: "je to trendy, majú to iné spoločnosti, potrebujeme to aj my".
Zo všetkých definícií generácie Y je najviac vystihujúca tá bez slov - za vznikom pojmu označujúceho generáciu majúcu v dátume narodenia rok 1980 a viac (zdroje sa samozrejme líšia a hranica sa posúva) nám stačí predstaviť si os X a os Y. Vyzerá to tak, že nová generácia X, ktorá nahrádza tú povojnovú – „baby boomers“ – prináša do sveta rýchlo letiacu a netrpezlivú kolmú os, po ktorej rýchlo šplhajú súčasní „business boomers.“
Zmenu mnohokrát vnímame ako záťažovú situáciu, no na druhej strane ide v podstate o príležitosť. Či už patríme k tým, ktorí ich vyhľadávajú alebo nie, v súčasnej dobe už neexistuje na trhu spoločnosť, ktorá by pod tlakom konkurencie nemusela aspoň z časti meniť svoje zabehnuté postupy či procesy.  
V kríze ubudlo práce aj headhunterom medzi personalistami. Firmy ich využívajú až vtedy, keď si sami nevedia rady. Hľadajú človeka, ktorý bude spĺňať požiadavky na prácu aj za dvoch ľudí. Niekedy aj z viacerých oblastí.  
Z opatrného a prezieravého správania sa firiem voči ich investíciám do produktov a služieb, došlo aj v oblasti HR k mnohým zmenám. Zoštíhľovanie nastalo nielen v platových podmienkach, menej sa investuje aj do vzdelávania zamestnancov.
Hovorí, že aj napriek skúsenostiam s nezamestnanosťou výberovými konaniami sa ľudia stále pýtajú najprv na benefity a až potom na detaily práce. Osobne každému radí, aby si v súčasnosti dobre rozmyslel, či chce meniť odbor, v ktorom doteraz pôsobil.
Nech už si kto chce, myslí čo chce, onedlho bude každý človek na svete ovládať angličtinu, tvrdí článok na serveri londýn.sk. Možno sa to zdá trošku pritiahnuté za vlasy, ale po anglicky sa hovorí vo väčšine nadnárodných firiem, angličtina je oficiálnym jazykom na medzinárodných konferenciách, usilovne sa ju učí miliarda Číňanov.  
Ženy majú o pätnásť percent nižšie platové očakávania ako muži. Navyše, podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti Trexima Bratislava zarábajú menej o viac ako 22 percent. Do istej miery si za to nesú zodpovednosť samy. Na trhu práce ponúkajú svoje schopnosti za nižšiu cenu a vedome či podvedome robia rozhodnutia, ktoré ich plat alebo atraktivitu pre zamestnávateľa znižujú. Má to viacero príčin.
Skončia školu a hľadajú si zamestnanie. Niektorí ešte bývajú u rodičov. Ak chcú mať prácu, ktorá ich baví a zároveň považujú za samozrejmé, že ich uživí, musia premýšľať. Kde a ako začať? Aká je moja "trhová cena" - aký plat môžem dostať?
Rozhovor s konateľom personálnej agentúry InfoWork Tomášom Turanským
Profesionálne spracované referencie šetria čas a peniaze pri výbere ľudí
Najväčší dopyt po mladých talentoch je jednoznačne v oblasti informatiky. Či už ide o programátorov, správcov alebo konzultantov pri nasadzovaní veľkých firemných aplikácií. S touto oblasťou priamo súvisí oblasť telekomunikácií, kde je rovnako nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Tvrdí to Senior Personnel Consultant spoločnosti APPEL COUNSELING Rastislav Klempa.
Skončia školu a hľadajú si zamestnanie. Niektorí ešte bývajú u rodičov. Ak chcú mať prácu, ktorá ich baví a zároveň považujú sa samozrejmé, že ich uživí, musia premýšľať. Kde a ako začať? Aká je moja „trhová cena“, aký plat môžem dostať? Na otázky odpovedá ĽUBOMÍR DRANGA z poradenskej skupiny APPEL Group.
Možno ste už pri hľadaní práce uvažovali nad tým, koho do životopisu uviesť ako kontaktnú osobu, na ktorú by sa váš potenciálny zamestnávateľ, prípadne personálna agentúra, mohla obrátiť. Uviesť rovno generálneho riaditeľa, vedúceho alebo kolegu? Kto z nich by vám vedel poskytnúť najlepšie odporúčania?
Hiring temporary workers is a growing trend in Slovakia. A firm knows that one of their employees will soon take maternity leave. It is not worth hiring a replacement on a permanent contract because the company knows that in less than three years they will not need her. Staff leasing, or so-called temporary help, can provide a solution.
„Na Slovensku sa personálny lízing využíva menej ako v západnej Európe. Tento trend zatiaľ pretrváva, myslím si však, že je len otázkou času, kedy si na túto službu slovenské spoločnosti zvyknú a dokážu využívať jej výhody. Firmy so zahraničnou účasťou personálny lízing často poznajú od svojich materských spoločností a neboja sa ho používať,“ hovorí konateľ spoločnosti InfoWork Ľubomír Dranga.
Existuje pomerne zaužívaný názor, že sekretárka je tá nezaujímavá žena sediaca za písacím strojom a asistentka je tá šarmantná dobre platená mladá dáma sprevádzajúca svojho šéfa na obchodných rokovaniach. To však nie je jediná predstava o rozdiele v náplni práce sekretárky a asistentky. Prax ukazuje, že musíme hovoriť o viacerých stupňoch (úrovniach) týchto pozícií.
HN hovoria s konateľom personálnej agentúry InfoWork, Ľubomírom Drangom Čo rieši človeku dočasné zamestnávanie Od 1. februára 2004 nadobudol účinnosť zákon o službách zamestnanosti, ktorý okrem iného upravuje činnosť agentúr dočasného zamestnávania. Pracovníci personálnych agentúr tvrdia, že personálny lízing pomôže rozhýbať slovenský trh zamestnanosti. Bratislava (Viera Kubincová)
Outplacement patrí už k bežnej výbave moderných firiem, na Slovensku sa iba rozbieha Prevládajúce negatívne pocity, stres, obavy zo zníženia životnej úrovne, ohrozenie životného štandardu – to sú najčastejšie prejavy, ktoré sprevádzajú človeka v prípade prepustenia zo zamestnania. „Outplacement je nástroj, ktorým sa dajú zmierniť ťažké chvíle pri prepúšťaní,“ vraví manažér Amrop Jenewein Group (AJG) Bratislava Miroslav Poliak.
Personálny lízing je šanca, ako presvedčiť firmu, že ste schopní zamestnanci Personálny lízing nie je nový pojem. Táto služba sa úspešne využíva už niekoľko rokov v zahraničí. Aj na Slovensku už máme začiatky za sebou.
Nechceme vás týmto článkom nabádať, aby ste povýšili šaty nad vzdelanie, správanie a vystupovanie pri hľadaní práce a v práci. Chceme vám len poradiť, ako sa obliekať, aby ste svoju osobnosť aj vizuálne vyzdvihli. Samozrejme, že každý zamestnávateľ sa v prvom rade pozerá na to, čo jeho zamestnanec vie, ale sú pracovné pozície, kde je súčasťou odborných znalostí aj príjemný vzhľad. Psychologické výskumy dokazujú, že ak veľa viete a ste osobnosť, ktorá aj príjemne vyzerá a vystupuje, máte namiesto desiatich dverí otvorených sto.
Aký recept sa vám ako riadiacemu pracovníkovi najviac osvedčil, keď ste potrebovali zvýšiť motiváciu podriadených?
Reštrukturalizácia a hrozba prepúšťania je aktuálna aj v mnohých slovenských podnikoch. Rozhodnutia prijaté počas fázy reorganizácie majú ďalekosiahle dôsledky na budúcnosť spoločnosti, preto je nevyhnutné zachovať obozretnosť pri všetkých krokoch, ku ktorým sa pristúpi. Znižovanie počtu zamestnancov je veľmi citlivá otázka, ktorá sa len málokedy stretne s pochopením pracovníkov, ktorých sa týka. V zahraničí je však bežné, že prepúšťajúca firma v záujme zachovania svojho dobrého mena v očiach verejnosti poskytne odchádzajúcemu zamestnancovi pomocnú ruku pri hľadaní nového pracovného miesta. Komplexné služby spojené s premiestňovaním alebo tzv. vymiestňovaním pracovníkov z podniku sa označujú anglickým výrazom „outplacement“.
Reštrukturalizácia alebo redukcia stavu zamestnancov sú pojmy, nad ktorými sa musia čoraz častejšie zamýšľať riadiaci pracovníci vo väčšine firiem. Ide o procesy, ku ktorým dochádza najmä vo veľkých koncernoch. Správy o hromadnom prepúšťaní pracovníkov sa vo svetovej tlači objavujú takmer každý deň. Americká automobilka Ford Motor oznámila prípravu plánu reštrukturalizácie, súčasťou ktorého bude pozastavenie činnosti niektorých prevádzok a veľké prepúšťanie. Podľa prvých odhadov príde o prácu až 30-tisíc zamestnancov spoločnosti.
Tak ako v oblasti daní alebo účtovníctva, poradenstvo je dnes v úspešných firmách vnímané aj v oblasti ľudských zdrojov či personalistiky. Tento druh poradenstva je pomerne rozsiahly a jeho niektoré súčasti, ako je vyhľadávanie, výber pracovníkov alebo poradenstvo v oblasti vzdelávania, sú známe a slovenskými firmami aj hojne využívané. Tieto služby poskytujú najmä personálne a vzdelávacie agentúry, ktoré majú vo väčšine prípadov know-how získané buď zo svojich materských zahraničných firiem alebo nadobudnuté rokmi praxe na slovenskom trhu.
O tom, že aj v kultúre možno sponzoring využiť komerčne, svedčí aj jedna z prvých lastovičiek spolupráce organizátora kultúrnych podujatí na Slovensku – Hudobného centra, personálno-poradenskej spoločnosti Appel Counselling a časopisu Personálny a mzdový poradca podnikateľa. 
Ak sa firma alebo iná organizácia rozhodne obsadiť pracovnú pozíciu, musí vyšpecifikovať niekoľko kritérií, podľa ktorých bude vyberať vhodných kandidátov. V prípade, že kandidátov musí okrem vyberania aj hľadať, je jednou z efektívnych metód vyhľadávania pracovníkov inzercia, či už riadková alebo plošná.
The biggest European network of personnel companies, Associates for International Managment Search (AIMS), added Slovakia to its list of member countries in December, 1998. At a press conference on April 25 in Bratislava, AIMS announced that the Slovak  firm APPEL COUNSELLING had successfully bid for inclusion into the network through its exemplary „skills in public relations and marketing“.
Dnešné pokračovanie nášho nepravidelného seriálu venujeme pracovnej pozícii „účtovník“. Určite nám každý dá za pravdu, že toto slovo sa v súčasnosti skloňuje vo všetkých pádoch. Vyplýva to zo situácie, ktorá vznikla na slovenskom trhu pracovných síl. Potreba mať v podniku či firme dobrého účtovníka, je zrejmá. Nárast požiadaviek na pracovníkov tohto zamerania je vyšší, ako bolo možné očakávať.
Pozícia finančný manažér je jedna z najzaujímavejších, najžiadanejších a zároveň (vzhľadom na schopnosti pracovníka) najnáročnejších pozícií. Ako vyplýva už z názvu, finančný manažér má na starosti financie. V prenesenom zmysle slova je to človek, ktorý „sedí na pokladnici“ firmy. To je však veľmi zjednodušené chápanie. Manažér na finančnom alebo ekonomickom oddelení to nemá jednoduché. Aby zvládol náročné úlohy, ktoré sú mu zverené, musí spĺňať určité predpoklady.