Banner Banner Banner

Prečo vyplniť osobný dotazník?

Vyplnený osobný dotazník nám umožní zaregistrovať vás v našej databáze uchádzačov o zamestnanie. Pozostáva z niekoľkých častí, ktoré nám povedia viac o vašich skúsenostiach, znalostiach či očakávaniach. Všetky údaje uvedené v dotazníku považujeme za dôverné. Samozrejme, že jeho vyplnenie je dobrovoľné.

 

 

Dotazník si stiahnite tu