Banner Banner Banner Banner Banner
Člen skupiny APPEL GROUP
banner

Otvorené tréningy

Jednou z našich osvedčených možností, ktorou rozvíjame Vás i Vašich zamestnancov, sú Otvorené tréningy (pre firmy, jednotlivcov, otvorenú verejnosť). Ich presný program je pripravovaný v niekoľkomesačnom predstihu tak, aby objednávateľ mohol tento program zahrnúť do firemného plánu rozvoja pracovníkov. Špecializované tréningové programy sú prispôsobované konkrétnym potrebám klienta ako aj aktuálnemu dopytu na trhu vzdelávania.

* Vzdelávacie produkty a modely sú pripravené na základe dlhoročných skúseností spoločnosti či trénerov a najnovších trendov vo vzdelávaní

* Vzdelávacie produkty sú založené na individuálnom prístupe k jednotlivcovi, orientované na potreby účastníkov

* Otvorené tréningy sú miestom výmeny skúseností ľudí z rôznych oblastí podnikania

* Otvorené tréningy sú miestom na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vytvorenie nových pracovných vzťahov

* Tréningové programy prebiehajú v priateľskom a profesionálnom duchu

* Tréningy sú zamerané na rozvoj konkrétnych zručností formou aktívneho sociálneho učenia, pomocou modelových situácií

* Súčasťou tréningu je kompletný servis – organizačné zabezpečenie, materiálne zabezpečenie, príjemné prostredie a stravovanie v osvedčených slovenských hoteloch

* Každý účastník na záver vzdelávacieho programu sa stáva držiteľom Certifikátu, osvedčenia o absolvovaní tréningu s uvádzanými atribútmi kvality

Manažérske zručnosti

Obchodnícke zručnosti

Soft skills