Banner Banner Banner Banner Banner
Člen skupiny APPEL GROUP
banner

Prevencia burn-out syndrómu (syndróm vyhorenia)

Termin konania:

 1. ,

Čas konania:

 1. 8:30 - 16.30

Cieľ tréningu:

 1. Naučiť sa ako úspešne predchádzať syndrómu burn-out

Cieľová skupina:

 1. Manažéri na všetkých úrovniach
 2. Obchodníci, predajcovia
 3. Pracovníci v nároćných profesiách
 4. Všetci, ktorý sa chcú naučiť ako predchádzať burn-out syndrómu

Obsahové zameranie:

 1. Príčiny vzniku burn-out syndrómu
 2. Identifikácia rizikových faktorov pri vzniku burn-out syndrómu
 3. Príznaky a fázy syndrómu burn-out
 4. Prevencia burn-out syndrómu
 5. Psychohygiena v práci
 6. Riešenie stresových situácií
 7. Stanovovanie prirorít, plánovanie
 8. Zvládanie negatívnych emócií
 9. Rovnováha pracovného a osobného života

Cena bez DPH:

 1. 210.00,- €

Cena s DPH:

 1. 252.00,- €

 

 1. Mám otázku

 2. Online registrácia