Služby pre firmy

APPEL COUNSELLING je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Špecializujeme sa na výber pracovníkov na pozície stredného a vrcholového manažmentu a špecialistov. Svojim klientom ponúkame realizáciu na mieru šitých personálnych projektov zameraných na optimalizáciu organizačnej a manažérskej štruktúry, organizačného rozvoja a efektívneho riadenia ľudských zdrojov.


V APPEL COUNSELLING sa aktívne snažíme poskytnúť našim klientom a uchádzačom čo najvyššiu úroveň kvality. Profesionálna úroveň našich služieb je garantovaná tímom interných a externých spolupracovníkov s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, sociológie, organizácie a riadenia podniku a vzdelávania dospelých.


Základnou filozofiou APPEL COUNSELLING je maximálna orientácia na potreby klienta. Sme presvedčení o tom, že každý klient a každý projekt je jedinečný, a preto prispôsobujeme svoje služby špecifickým požiadavkám klientov. Pomáhame tak rozvíjať firemný potenciál klienta a uspieť tak v dnešnom konkurenčnom prostredí.

Hľadám zamestnancov

Vyhľadanie a pritiahnutie top talentov v špecifickom obore rozhoduje medzi úspechom a neúspechom. Chápeme že executive search je špecifický produkt kde kľúčom k úspechu je individuálny prístup ku klientovi ale aj každému kandidátovi.

  Prečo získavať referencie? Čo sú APPEL REFERENCES®? Prečo využiť APPEL REFERENCES®?

Výber zamestnancov, niekedy označovaný aj Recruitment alebo Permanent placement, je spôsob vyhľadávania pracovníkov na pozície špecialistov hlavne pomocou inzercie a internej databázy spoločnosti.  

Vzdelávanie a poradenstvo

Ste v dnešnej ekonomickej situácii nútený znižovať počty zamestnancov?

Personálny audit Audit manažérskych kompetencií Assessment centrum Outplacement

Analýzy, audity a poradenstvo

  Prečo získavať referencie? Čo sú APPEL REFERENCES®? Prečo využiť APPEL REFERENCES®?

Inak nazývané aj hodnotiace centrum dáva odpoveď na otázku, ako zefektívniť výberové konanie. Je to skupinový výber zamestnancov kde je základnou metódou výberu selekcia a porovnávanie uchádzačov o zamestnanie. Prebieha s pomocou metód ako sú:

Personálny audit Audit manažérskych kompetencií Assessment centrum Outplacement

Cieľom mzdovej analýzy je poskytnúť manažmentu firmy relevantné informácie na stanovenie platových hladín a systému odmeňovania v spoločnosti. Mzdová analýza poskytuje cenné informácie i o vývoji a trendoch v odmeňovaní pracovníkov v jednotlivých odvetviach.

Prepúšťanie zamestnancov

Personálny audit Audit manažérskych kompetencií Assessment centrum Outplacement

„Každý vzťah sa niečím začína, určitým spôsobom prebieha a takisto končí. Jeho kvalita sa neprejavuje na začiatku, ale práve vtedy, keď sa všetko končí.“ Anglický výraz outplacement znamená podporu a pomoc človeku v situácii, v ktorej sa nachádza pri strate zamestnania.