Personnel Select

Výber zamestnancov, niekedy označovaný aj Recruitment alebo Permanent placement, je spôsob vyhľadávania pracovníkov na pozície špecialistov hlavne pomocou inzercie a internej databázy spoločnosti.

 

APPEL COUNSELLING pomáha svojim klientom posilniť a udržať si konkurencieschopnosť na trhu výberom správnych zamestnancov. Našim klientom poskytujeme služby spĺňajúce ich individuálne potreby a na požadované pozície vyberieme v najkratšom možnom čase tých najlepších kandidátov. Našim cieľom je dodať vysoko cielený  zoznam kandidátov, ktorý zaistí, že dostanete iba tie najlepšie talenty pre Vaše pracovné pozície.

Výhody pre klienta

 • Zaručujeme Vám úspešný výber nového zamestnanca v najkratšom možnom čase
 • Používame najmodernejšie metódy a zdroje vyhľadávania a výberu
 • Šetríme Váš čas – umožníme Vám sústrediť sa na Vaše hlavné povinnosti 
 • Šetríme Vaše peniaze – zaškoľovanie nových zamestnancov je finančne náročné, preto je dôležité, aby bolo úspešné na prvýkrát
 • Garancia - v prípade ukončenia pracovného pomeru s vybraným kandidátom sa naša spoločnosť zrealizuje nový výber bezplatne
 • Dodržiavame absolútnu diskrétnosť

Postup

Príprava

 • Špecifikácia cieľov, spôsobu realizácie a výstupov
 • Vytvorenie profilu pracovnej pozície, špecifikácia pracovných a osobnostných požiadaviek
 • Analýza spoločnosti klienta, firemných materiálov, kultúry a štruktúry
 • Výber vyhľadávacích metód a stratégie
 • Prieskum trhu

Vyhľadávanie vhodných kandidátov

 • Grafický návrh, jeho obsah a vybranie vhodných komunikačných kanálov 
 • Cielená internetová inzercia na relevantných pracovných portáloch, sociálnych sietiach a webovej stránky APPEL GROUP
 • Interný výber z personálnej databázy spoločnosti APPEL COUNSELLING a agentúry iw.sk s pobočkami v Bratislave a Žiline (asi 40 000 registrovaných uchádzačov)

Výber získaných kandidátov

 • Porovnanie získaných životopisov a selekcia kandidátov vhodných na oslovenie
 • Telefonický pohovor, overenie kritérií,  motivácie a osobných predpokladov
 • Hĺbkové interview s vybranými kandidátmi zamerané na zmapovanie pracovných aj osobnostných požiadaviek definovaných klientom
 • Psychodiagnostika - na vyžiadanie klienta
 • Overenie a získanie referencií

Vyhodnotenie získaných dát

 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza získaných údajov a identifikácia najkvalifikovanejších kandidátov
 • Vypracovanie komplexného hodnotenia každého vybraného kandidáta

Prezentácia vybraných kandidátov

 • Prezentácia najvhodnejších kandidátov pre vybranú pracovnú pozíciu
 • Spätná väzba na vybraných kandidátov a prípadná úprava profilu ideálneho zamestnanca
 • Dohodnutie interview vybraných kandidátov s predstaviteľmi spoločnosti klienta za účasti personálneho konzultanta