Executive search

Vyhľadanie a pritiahnutie top talentov v špecifickom obore rozhoduje medzi úspechom a neúspechom. Chápeme že executive search je špecifický produkt kde kľúčom k úspechu je individuálny prístup ku klientovi ale aj každému kandidátovi.

Služba EXECUTIVE SEARCH označovaná aj headhunting  sa zameriava sa na aktívne, cielené a systematické vyhľadávanie a priame oslovenie vybraných kandidátov, keďže ideálny kandidát nemusí práve pomýšľať na zmenu zamestnania.

Personálna agentúra APPEL COUNSELLING vám ponúka profesionálne poradenstvo v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov pre vyšší a stredný manažment a špecializované pozície vo vašej spoločnosti.

Metóda EXECUTIVE SEARCH je najefektívnejšou metódou prístupu k vyhľadávaniu kandidátov keď skúsenosti a schopnosti, ktoré hľadáte, a ktoré by mal kandidát spĺňať, nie sú na trhu bežné.

Vyhľadanie, výber a prezentácia vhodných kandidátov

Príprava

 • Špecifikácia potrieb klienta
 • Detailná identifikácia ideálneho kandidáta a definovanie požiadaviek na pracovnú pozíciu
 • Výber vyhľadávacích metód a stratégie

Vyhľadávanie kandidátov

 • Prieskum trhu v danej oblasti
 • Analýza informácií o kandidátoch
 • Príprava long-listu kandidátov

Výber kandidátov

 • Realizácia hĺbkových interview s vybranými kandidátmi
 • Príprava short-listu kandidátov
 • Administrácia psychologických testov zameraných na analýzu osobnostných a profesionálnych schopností vybraných kandidátov

Vyhodnotenie výberového procesu

 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza získaných údajov a vypracovanie komplexného hodnotenia každého kandidáta
 • Identifikácia najkvalifikovanejších kandidátov
 • Overenie a získanie referencií

Prezentácia vybraných kandidátov

 • Prezentácia short-listu kandidátov
 • Dohodnutie interview vybraných kandidátov s predstaviteľmi spoločnosti klienta

Časový harmonogram

 

Realizačný krok:

Maximálna doba trvania:

1.

Vyhľadávanie

2–3 týždne

2.

Výber

2–3 týždne

3.

Vyhodnotenie

2 dni

4.

Prezentácia

1 deň

Celkový čas projektu:

4–6 týždňov

Cenová kalkulácia

Variant A 17% hrubej ročnej mzdy kandidáta ( 3-mesačná garancia)

Variant B 25% hrubej ročnej mzdy (6-mesačná garancia)

Garancia

V prípade ukončenia pracovného pomeru s vybraným kandidátom počas 3-mesačnej (Variant A), resp. 6-mesačnej garancie (Variant B) sa naša spoločnosť zaväzuje na požiadanie klienta urobiť nový výber a predstaviť nových kandidátov bezplatne.