Appel Group

komplexné služby v oblasti ľudských zdrojov

Personálno-poradenská spoločnosť, zaoberajúca sa prioritne vyhľadávaním a výberom pracovníkov na pozície vrcholového manažmentu a špecialistov.

Personálna agentúra zameraná na obsadzovanie nižších a stredných pozícií, špecializuje sa aj na personálny lízing.

Poradensko-vzdelávacia spoločnosť a expert v oblasti vzdelávania rozvoja lídrov, zamestnancov, tímov a organizácií.

Partner
Séria workshopov. Aktuálne informácie z oblasťi rozvoja ľudských zdrojov, zmeny a trendy v HR.